Grundfos su basınçlandırmaya giriş: nerede kullanılır ve hangi çözüm seçilmelidir

Basınçlandırmanın temel prensiplerini ve en yaygın çözümleri öğrenin.

Yetersiz su basıncı, çeşitli ticari binalarda  karşılaşılan bir sorundur.  Bu filmde, basınç yükseltmenin temel prensipleri açıklanmakta  ve en yaygın çözümlerden bazıları tanıtılmaktadır.  

Basınçlandırmanın temellerine bakarak başlayalım.  Bir hidrofor seti, bir hidrofor pompasından ve bir kontrolden oluşur.  

Amacı, binadaki herkesin optimum konfora  sahip olmasını sağlamak için su basıncını artırmaktır.  

Yüksek bir bina düşünün. 

Basınçlandırma yapılmadığında,  su katlara çıktıkça su basıncı kaçınılmaz olarak azalır ve  en üst kattaki musluklarda basınç çok düşük olur veya hiç basınç olmaz.  

Basınçlandırma ihtiyacı, her daireye bir bulaşık makinesi takılarak  bir apartmanda yenileme yapılmasının ardından da oluşabilir.  

Çoğu zaman yeni cihazların eklenmesi, gün içinde belirli zamanlarda  su kaynağına ek baskı oluşturur ve bu da  kaçınılmaz olarak musluklardaki basıncı etkiler.  

Üçüncü bir senaryo, tepede yer alan bir binadır.  

Sadece bir kat olsa bile su  tepeye çıkarken basıncını kaybeder.  

Tüm bu durumlarda, su şebekesindeki su basıncı,  söz konusu binada yeterli basınç sağlayacak kadar  yüksek değildir.  

Basıncı artırmaya ihtiyacınız var; bu yüzden seçeneklere göz atalım.  En yaygın iki basınçlandırma çözümü, başlatma/durdurma işlevli  hidrofor pompaları ve değişken devirli hidrofor pompalarıdır.  

Başlatma/durdurma çözümüyle başlayarak bunlara ayrı ayrı göz atalım.  

Başlatma/durdurma çözümüyle hidrofor pompası, önceden tanımlanmış  "devreye girme ve devreden çıkarma" basıncına göre çalışır ve durur.  

Peki basıncı nasıl tanımlarsınız?  Başlatma/durdurma seviyesini ayarlayabilmek için ilk adım,  binanın gereken minimum basıncını hesaplamaktır.  

Örnek olarak 105 metreye eşit 25 katlı bir binayı ele alalım.  

Diyelim ki en üst kattaki minimum basıncın 3 bar olması gerekiyor;  bu 30 metre su kolonuna eşittir.  

Bu durumda başlatma seviyesi en az 13,5 bar ve  durdurma seviyesi yaklaşık 14,5 bar olmalıdır.  

Alt katlardaki basıncı azaltmak için  kolon borusuna basınç tahliye vanaları takılmalıdır.  

Aksi takdirde zemin kattaki basınç, durdurma seviyesine eşit,  yani bu örnekte 14,5 bar olacaktır ki bu çok yüksektir.  

Maksimum 50 metre yükseklikteki binalarda  yüksek basınç tahliye vanalarına ihtiyaç duyulmayabilir.  

Şimdi başlatma/durdurma çözümünü bırakalım ve alternatif çözüm olan,  değişken devirli hidrofor pompasına geçelim.  

Değişken devirli hidrofor pompası, enerji verimli bir şekilde yeterli,  sabit basınç sağlamak için tasarlanmış daha gelişmiş bir çözümdür.  Bir apartmana bakalım.  

Genellikle sabahları daha büyük bir su talebi var  ancak herkes işe gittikten sonra insanlar evlerine dönene kadar  talep önemli ölçüde düşüyor.  

Veya örneğin zemin kattaki restoran öğle yemeği için açılana kadar.  

Değişken devirli hidrofor pompası, enerji tüketimini  mümkün olduğunca düşük tutmak için  düzendeki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlar.  

Peki hidrofor seti bunu nasıl yapar?  Binanın yük profilini hesapladıktan sonra  bir basınç ayar noktası tanımlarsınız.  

Ardından pompa her zaman aynı basıncı korur  ancak gündüz veya gece gibi su tüketiminin azaldığı dönemlerde  enerji tasarrufu için pompa devrini düşürür.  

Çok düşük debi taleplerinde pompa hiç enerji kullanmamak için  tamamen durma olanağına bile sahip olacaktır.  

Alt seviyelerdeki basıncın, burada da basınç  tahliye vanalarının takılmasını gerektirebileceğini unutmayın.  

Basınçlandırmanın temellerine ve en yaygın  çözümlere baktığımıza göre özetleyelim:  

• Su şebekesindeki basıncın tüm binaya yeterli basınç  sağlamak için yeterli olmadığı durumlarda basınçlandırma uygulanır.  

• En yaygın iki basınçlandırma çözümü başlatma/durdurma ve  değişken devirli çözümdür; her ikisi de müşterilerinize musluklarda,  duşlarda ve cihazlarda yeterli basınç sunarak konfor sağlamanıza olanak tanır.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 15 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye