Talebe Dayalı Dağıtım

Akıllı pompa sistemi çözümü Talebe Dayalı Dağıtım ile basıncı yöneterek nasıl önemli finansal tasarruflar sağlayabileceğinizi keşfedin. Talebe Dayalı Dağıtım, verimliliği ve konforu artırırken, kaçak kayıplarını, işletme ve bakım maliyetlerini azaltabilir.

Basınç yönetimi, su şirketlerinin büyük finansal tasarruflar sağlaması için büyük bir fırsat sunar.

Bu modülde, Gelir Getirmeyen Suyu (NRW) ve pompa enerji maliyetlerini azaltmak için akıllı pompa sistemi çözümünü kullanarak basınç yönetiminin ne kadar etkin olabileceğini açıklayacağız.

Grundfos’un Talebe Dayalı 

Dağıtım (DDD) adlı akıllı pompa sistemi çözümümüzün işleyişine bakalım.

DDD, Grundfos CU 354 pompa kontrolörünü gelişmiş basınç yönetimine entegre eder.

Şebeke basıncının sürekli ölçülmesi ve akıllı pompa kontrolü ile su dağıtım sisteminizde etkin basınç yönetimi sağlarsınız. 

DDD’nin bir parçası olarak dağıtım şebekesinin kritik alanlarına basınç sensörü veri kaydedicileri yerleştirilir.

Şebekede 7/24 izlenen basınç verileri, günde bir kez SMS ile pompa istasyonuna otomatik olarak aktarılır.

Pompa kontrolöründeki kendi kendine öğrenen Grundfos algoritması, ölçülen şebeke basıncı verilerini pompa istasyonunda dinamik oransal basınç kontrolü için kullanır ve şebekede basıncı sürekli olarak önceden belirlenen seviyede tutar.

Başka bir ifadeyle pompa kontrolörü, şebeke basıncı verilerini kullanarak her gün hidrolik modeli yeniden oluşturur ve pompa istasyonunun çalışması için optimum basınç ve debi ayar noktası eğrisini belirlemeye çalışır.

Bu DDD gelişmiş basınç yönetim sisteminin gerçekten faydalı kısmı, kendi kendine ve tamamen otomatik öğrenmesidir.

Su şirketi operatörünün tek yapması gereken şebekede istediği kritik basınç ayar noktalarını girmektir, DDD gerisini halleder, kurulumun hemen ardından bile sistemi ayarlar.

Şimdi etkin basınç yönetiminin su şirketleri için sağladığı avantajlara bakalım.

DDD anında iki somut avantaj sunar: kaçak azaltma ve enerji tasarrufu.

Bunlara ve DDD’nin diğer avantajlarına daha yakından bakalım:

1. Avantaj – Kaçak azaltma:

Yüksek düzeyde NRW, gelir kaybı ve artan işletme maliyetleri nedeniyle su şirketlerini finansal olarak ciddi derecede etkiler.

DDD kullanılarak optimum basınç yönetimi, ortalama basıncı dengeler ve düzenler, boru malzemesi ve kaçak türüne bağlı olarak kaçakları ortalama %15 azaltır.

Azalan su kaybı nedeniyle dağıtım şebekesinden daha az su gönderilse de fatura edilen ve ücreti alınan su oranı artar.

2. Avantaj - Enerji verimliliği Su temin sistemleri, su üretiminin ve temininin çeşitli aşamaları ile birlikte büyük enerji tüketicileridir.

Aşırı enerji kullanımı genellikle su şirketinin sistemde basıncı çok yüksek tutmasından kaynaklanır ve buna bağlı olarak aşırı basınç, boruların patlamasına neden olur.

Aşırı basıncı azaltmak, pompalardan kaynaklanan enerji maliyetlerini ortalama %25 azaltabilir.

3. Avantaj: – İşletme ve bakım maliyetleri:

Su şirketleri, 10 ila 30 yıl içinde dağıtım şebekeleriyle ve yenilemeyle ilgili zorluklar yaşar.

Bunlar maliyetli olduğundan bu yatırımların acil olarak önceliklendirilmesi ve optimizasyonu gerekir.

Ortalama basıncın %10 azaltılması aktif kaçak kontrolünün ekonomik müdahale maliyetlerini %10 azaltır.

24 saat boyunca basıncı dengelemenin, boru patlamalarını başarılı bir şekilde azalttığı kanıtlanmıştır.

Araştırmalar, gece basıncın %16 azaltılmasının boru patlamalarını %50 azaltabileceğini gösteriyor.

4. Avantaj – Yüksek konfor:

Son kullanıcı memnuniyeti ve şirket itibarı, müşterileri yeterli ve sabit basınçlı su bekleyen su şirketleri için önemlidir. 

DDD ile operatör, şebeke için bir hedef basınç belirler ve kontrolör, pik dönemler de dahil bu hedefin 7/24 karşılanmasını sağlar.

Ayrıca dengeli basınç, son kullanıcının memnuniyetini artırır.

Su kaybını azaltmanın, enerji verimliliğini artırmanın, işletme maliyetlerini düşürmenin ve konforu yükseltmenin yanı sıra boru şebekesi ömrünün uzaması sayesinde servis ve bakım maliyetleri üzerindeki uzun vadeli etki de büyüktür.

Grundfos Talebe Dayalı 

Dağıtım’ın (DDD) yukarıda açıklanan şekilde mevcut su talebine adapte olarak ve basıncı dengeleyerek su borusu arızalarının sıklığını ve etkisini azaltmaya nasıl yardımcı olduğunu gördük.

Bu, su şirketine para tasarrufu sağlarken, su dağıtım sisteminin toplam sahiplik maliyetini düşürür.

Bu modülde anlattıklarımızı özetleyelim:

DDD, şebeke basıncının doğru ölçümü ve transfer istasyonunda akıllı pompa kontrolünü birleştirerek, bu ölçümlerle etkin basınç yönetimini nasıl sağlıyor - Kaçak ve su kaybı azaltılırken enerji verimliliği nasıl artırılıyor ve işletme ve bakım maliyetleri azaltılırken konfor nasıl artırılıyor - Boru patlamalarının azalması ve boru şebekesi ömrünün uzaması ile nasıl daha fazla su ücreti toplanıyor, enerji tüketimi ve altyapı maliyetleri azalıyor

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri