Bölgesel Ölçüm Alanları ile verimliliği optimize edin

Büyük kentsel alanlarda su teminini Bölgesel Ölçüm Alanları adı verilen zonlara ayırmanın, şebeke verimini optimize etmeye, işletme ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Bu modülde, büyük bir kentsel alanı

Bölgesel Ölçüm Alanları (DMA) olarak adlandırılan su temin zonlarına ayırmanın şebekede verimi artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklayacağız.

Bölgesel Ölçüm Alanları, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir, kaçağı bulmayı ve azaltmayı kolaylaştırarak bakım maliyetlerini düşürebilir.

Şehirlerdeki dağıtım boru şebekesi, basınç, debi ve kaçağı daha iyi görmek ve kontrol etmek için genellikle zonlara ayrılır.

Bu zonları, Bölgesel Ölçüm Alanları veya DMA olarak adlandırıyoruz.

Bir DMA oluşturmak için dağıtım boru şebekesindeki vanalar kapatılır.

DMA’ya su beslemek ve DMA’dan su almak için birkaç boru açık bırakılır.

Bu borulara debimetre takılarak giriş ve çıkış debisi kaydedilir.

Tüketici sayaçlar ekleyerek, alanda tüketiciye fatura edilen su miktarı ile DMA’ya sağlanan su miktarı karşılaştırılabilir.

İki değer arasındaki fark Gelir Getirmeyen Su veya NRW olarak adlandırılır.

NRW, hesaba girmeyen su hacmini ifade eder.

Bunun nedeni ölçülmeyen tüketim, boru kaçakları, yangın hidrantı, çalınan veya yasa dışı bağlantılar ve sayaç hataları olabilir.

Genellikle NRW’nin %90’ı veya daha fazlası şebekelerdeki boru kaçaklarından kaynaklanır.

Tüm zonlarda giriş-çıkış debilerini ölçmenin yanı sıra kaçakları tespit etmek kolaylaşır ve her bir zonda basıncı ayarlayarak kaçakları azaltabilirsiniz.

Zemin yüksekliklerindeki değişime bağlı olarak dağıtım şebekesi basınç zonlarına ayrılabilir.

Amaç, zemindeki boruların gerekenden yüksek basınca sahip olması, yüksekteki borularda basıncın yetersiz olması nedeniyle müşteri memnuniyetsizliğini önlemektir.

Basınç ve kaçak her zaman birbiriyle ilişkilidir.

Basınç ne kadar yüksek olursa kaçak o kadar fazla olur.

Anahtar nokta, sabit bir minimum basınç sağlayarak müşteri memnuniyetini korumaktır.

Basınç düşürücü vanalar (PRV) ve hidrofor sistemleri kullanılarak, şebekenin farklı yerlerindeki basınç kontrol edilebilir.

Optimum basınç yönetimi hakkında daha fazla bilgi için 3. modüle bakınız.

Sağlanan diğer avantajlar arasında boru hatlarının ömrünün uzaması, enerji tüketiminin azalması ve boruların daha az patlaması sayılabilir.

Ayrıca zonlardan daha fazla veri elde edilmesiyle işletme verimi ve varlık yönetimi de iyileşir.

Çünkü veriye dayalı analizleri aktif olarak kullanarak örneğin kaçaklarla ilgili uyarı alabilir veya boru arızası olasılığını tahmin edebilirsiniz.

Bu modülde anlattıklarımızı özetleyelim:

Şebeke zonları veya DMA’lar su kaybını ve kaçakları bulmaya nasıl yardımcı olabilir Şebeke basınç zonları oluşturmak ve basıncı azaltmak, kaçakları azaltmaya nasıl yardımcı olabilir Şebeke zonlarından verileri aktif olarak  kullanarak işletme verimi ve varlık yönetimi nasıl iyileştirilebilir

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri