Şebeke basıncı yönetimini optimize etme

Müşterileri memnun edecek önceden seçilmiş minimum sabit basınca ulaşmanızı sağlayacak basınçlandırma ve basınç azaltma önlemleri ile şebeke basıncı yönetimini nasıl optimize edebileceğinizi öğrenin.

Bu modülde, müşteri memnuniyeti sağlamak için önceden belirlenmiş minimum sabit basıncı koruyacak şekilde su dağıtım şebekesinde basıncın nasıl kontrol edilebileceği açıklanacaktır.

Bir basınç kaynağından veya bir ana transfer istasyonundan tüm şehrin dağıtım şebekesinde optimum basıncı korumak mümkün değildir ve su dağıtım şebekelerinde her zaman gerekenden yüksek veya gerekenden düşük su basıncı bulunur.

Boru şebekesinin özelliklerine bakarak başlayalım.

Şebeke, ana transfer istasyonuna yakın ve uzak, az veya çok sayıda tüketiciye su temin eden farklı boru çaplarının kullanıldığı farklı zemin seviyelerinde olabilir.

Şehir genelindeki şebekeyi düşün.

Basınçlandırma olmadan suyun borularda transferi sırasında su basıncı kaçınılmaz olarak azalır ve şebekesinin sonundaki veya daha yükseklerdeki insanların musluklarında çok az basınç olmasına veya basınç olmamasına neden olur.

Bu kritik noktalarda çok az basınç kalmasını veya hiç basınç kalmamasını önlemek için ana transfer istasyonunda basıncın yükseltilmesi gerekir.

Ancak şebekenin kritik noktalarında basıncı yükseltmek için ana transfer istasyonunda basıncı yükseltmek tüm şebeke basıncını da yükseltir ve şehrin büyük kısmına gereksiz fazla basınç sağlar.

Ancak dağıtım borusu şebekesini zonlara ayırarak bu sorun çözülebilir.

Böylece bazı zonların kendi hidrofor seti olur ve diğer bazı zonların basınç düşürücü vanaları (PRV) olur.

2. modülde Bölgesel

Ölçüm Alanlarının (DMA) kullanıldığı zonlara ayrılmış şebekeyi açıklıyoruz.

Basınç zonları oluşturmak, ana transfer istasyonunun ve şebekenin büyük kısmını çok daha düşük basınçta çalışmasını sağlar.

Tipik olarak sabahları çok yüksek su talebi olur ve herkes işe gittiğinde insanlar evlerine dönene kadar talep önemli ölçüde azalır.

Değişken hızlı hidrofor pompası, değişimlere otomatik olarak adapte olur ve enerji tüketimini mümkün olduğunca düşük tutar.

Peki hidrofor seti bunu nasıl yapar?

Transfer istasyonunda bir basınç ayar noktası belirlersiniz. 

Ardından pompa çalışarak basıncı sürekli aynı tutar ancak gün içinde veya geceleri gibi su tüketiminin azaldığı zamanlarda enerji tasarrufu için hızı düşürür.

Çok düşük debi taleplerinde pompa tamamen durur ve hiç enerji tüketmez.

Yaygın basınçlandırma çözümleri arasında, basınçlandırma pompası tahliyesinde sabit basınç ayar noktası sağlamak için değişken hızlı basınçlandırma pompaları bulunur.

Benzer şekilde basınç düşürücü vanalar, besleme veya tahliye tarafında basıncı sabit tutmaya çalışır.

Pompa istasyonu veya PRV’deki basınç ayarı pik debi talebine dayalıdır, yani pik debi anında şebekenin kritik noktalarında basınç müşteri memnuniyeti için yeterlidir.

Daha verimli bir işletme yolu, oransal basınç kontrol sistemi kullanmaktır.

Oransal basınç kontrol sistemi, basınçlandırma pompasında basıncı debi talebine göre ayarlayarak basınç ayar noktasının, pik debi talebinde en yüksek olmasını ve debi talebi azaldıkça düşmesini sağlar.

Grundfos, şebeke basıncı kontrolünü bir adım ileri taşıdı.

Biz bu sisteme Talebe 

Dayalı Dağıtım diyoruz.

Şebekedeki kritik noktalarda minimum basınç sağlamak için oransal basınç kontrol eğrisini günlük, otomatik olarak ayarlayan bir çözüm geliştirdik.

Bu modülde anlattıklarımızı özetleyelim:

Şehir şebekesi basıncını optimum şekilde yönetmek için neden birden fazla basınç kaynağı veya transfer istasyonu gerekiyor

Şehir su dağıtım şebekesini basınç zonlarına ayırmak, şebekede basıncı kontrol etmenin veya düşürmenin ne kadar etkin bir yoludur

Değişken debi talebi olan şebekede basıncı düzenlemek için basınçlandırma ve basınç düşürücü vanalar nasıl kullanılır Oransal basınç kontrollü basınçlandırma pompaları şebekede nasıl daha etkin basınç kontrolü sağlar

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 4
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri