1 adet pamuklu gömlekte 2500 litre

Kaynak: Unesco-IHE Su Eğitimi Enstitüsü (2005) Pamuk Tüketiminde Su Ayak İzi, s. 21.
Bağlantı: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf
Bağlantı: https://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt (2013)

1 kot pantolonda 8000 litre

Kaynak: Unesco-IHE Su Eğitimi Enstitüsü (2005) Pamuk Tüketiminde Su Ayak İzi, s. 21
Bağlantı: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf
Bağlantı: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/personal-water-footprint/

1 avokadoda 227 litre

Kaynak: Unesco-IHE Su Eğitimi Enstitüsü (2010) Bitkisel ve Türetilmiş Ürünlerin Yeşil, Mavi ve Gri Su İzleri, s. 20
Bağlantı: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf
Bağlantı: https://waterfootprint.org/en/about-us/news/news/grace-launches-new-water-footprint-calculator/

1 şişe şarapta 630 litre

Kaynak: Unesco-IHE Su Eğitimi Enstitüsü (2010) Bitkisel ve Türetilmiş Ürünlerin Yeşil, Mavi ve Gri Su İzleri, s. 16
Bağlantı: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

Su ayak izi

Gıda ve eşyanın gerek üretim gerek tüketim süreçleri boyunca en büyük su ayak izimizi bırakıyoruz.
Kaynak: Dünya Su Konseyi ve Birleşmiş Milletler Su UNESCO-IHE Su Tüketim Enstitüsü

Güvenli suya erişim

Dünyada 2,2 milyar kişinin güvenli suya erişimi bulunmuyor ve bu nüfusun çoğunluğu en az gelişmiş ülkelerde yaşıyor.
Kaynaklar: Unicef & WHO, 2019. Evsel içme suyu, sanitasyon ve hijyen konularındaki ilerleme. 2000-2017, s. 6
Güvenli su erişimi: Tesislerde bulunan ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü dışkı ve kimyasal kirlilikten arınmış şekilde ulaşılabilir olan iyileştirilmiş su kaynaklarından su içilmesi (söz konusu 'iyileştirilmiş' kaynaklar: boru tesisatından geçen su, sondaj deliği veya boru kuyuları, korumalı kazma kuyuları, korumalı kaynaklar, yağmur suyu ve paketlenmiş veya temin edilen su).

Temel suya erişim

785 milyon insan temel su erişimi olmadan yaşıyor.
Kaynaklar: Unicef & WHO, 2019. Evsel içme suyu, sanitasyon ve hijyen konularındaki ilerleme. 2000-2017, s. 6
Temel su erişimi: Su toplama süresi kuyrukta beklenen zamanla birlikte 30 dakikayı aşmayacak şekilde iyileştirilmiş bir kaynaktan su içme

Her gün 5 yaşın altındaki 1,000 çocuk, güvensiz içme suyu, yetersiz sıhhi koşullar ve hijyen nedeniyle ölüyor

Kaynak: Prüss-Ustün ve diğerleri, 2014. Düşük ve orta gelirli yerlerde yetersiz su erişimi, zayıf sıhhi ve hijyen koşulları nedeniyle hastalıklar kritik bir sorun teşkil ediyor: 145 ülkeden gelen verilerin geriye dönük analizi, s. 1
Bağlantı: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10,1111/tmi.12329
Kaynak: WWAP (Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı). 2017. Birleşmiş Milletler Dünya Su Geliştirme Raporu 2017. Atık su: Kullanılmamış Kaynak. Paris, UNESCO.
Bağlantı: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153
Bağlantı: https://www.unicef.org/media/media_68359.html
Bağlantı: https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Atık suyun % 80'i düzgün bir arıtma sürecinden geçmeksizin çevreye geri döner.

Kaynak: WWAP (Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı). 2017. Birleşmiş Milletler Dünya Su Geliştirme Raporu 2017. Atık su: Kullanılmamış Kaynak. Paris, UNESCO, s. 2
Bağlantı: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153
Bağlantı: https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Kentleşme

2050 yılına kadar 2,5 milyar daha fazla insanın şehirlerde yaşaması bekleniyor ki bu rakam nüfusun % 68'ini oluşturuyor. Tahminlere göre, bu artışın yaklaşık % 90'ını Afrika ve Asya'da gerçekleşecek.
Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Bağlantı: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanisation-prospects.html

İş dünyası, normal işleyişiyle birlikte 2030 yılına kadar taze su temini ve talebi arasında % 40 oranın bir gedik oluşmasına neden olacaktır.

Kaynak Dünya Bankası (2018).
Bağlantı: http://www.worldbank.org/en/topic/water/overview

Şehirler, transfer edilen suyun %60'ını kaybediyor

Kaynak: GWI Su Verileri Raporu 2019
Bağlantı: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Binalardaki alan soğutması için gerekli enerji tüketimi 2000 yılından bu yana ikiye katlandı

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Enerji Verimliliği 2018 - Analiz ve 2040'a genel bakış. IEA Piyasa Raporu Serisi, altıncı baskı, s. 92
Bağlantı: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018
Bağlantı: https://www.iea.org/fuels-and-technoloj/cooling

İklim değişikliği, yağışların şiddetlenmesine dolayısıyla daha fazla su taşkını ve deniz suyu akışına neden olacaktır.

Kaynak: WWAP (Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı) / UN-Su. 2018. Birleşmiş Milletler Dünya Su Geliştirme Raporu 2018: Su için Doğa Temelli Çözümler. Paris, UNESCO.
Bağlantı: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424
Kaynaklar: Birleşmiş Milletler Dünya Su Değerlendirme Programı, OECD 2016, Su Taşkın Riskinin Mali Yönetimi, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Entegre Kuraklık Yönetimi Programı)

Londra ve Mexico City'de su tükeniyor

Kaynak: Mavi Çember :: Zeropolis - Büyük Şehirler, Az Su
Bağlantı: https://www.circleofblue.org/zeropolis/
Kaynak: W12 Kongresi
Bağlantı: https://www.w12-congress.com/about-the-w12/

Günümüzde su tüketiminin %20'sinden endüstri kolları sorumlu

Kaynak: UNESCO (2012) Birleşmiş Milletler dünya su geliştirme raporu 4: belirsizlik ve risk durumunda suyun yönetimi
Bağlantı: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644
Bağlantı: http://www.fao.org/aquastat/en/overview/methodology/water-use

Transfer edilen taze suyun küresel ölçekte ortalama % 30'unu kaybediyoruz

Kaynak: Gelir dışı küresel su sorununun ölçülmesi, R Liemberger ve A. Wyatt, s. 834
Bağlantı: https://www.researchgate.net/profile/Alan_Wyatt/publication/326238463_Quantifying_the_global_non-revenue_water_problem/links/5e9df9e54585150839ef34b8/Quantifying-the-global-non-revenue-water-problem.pdf?origin=publication_detail

Mexico City'de su azlığı

Kaynak: Mavi Çember: Sel ve Su Sıkıntısı Bataklığı Mexico City
Bağlantı: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/
Kaynak: W12 Kongresi
Bağlantı: https://www.w12-congress.com/about-the-w12/

2050 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun %40'ının ciddi bir su sıkıntısı altında yaşayacağı öngörülüyor

Kaynak: UNWD 2020
Bağlantı: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/

Su baskınları tüm dünyada yaklaşık 250 milyon insanı etkilemekte ve yıllık bazda 40 milyar USD zarara neden olmaktadır.

Kaynak: OECD 2016 - Su Taşkın Riskinin Mali Yönetimi, s. 9
Bağlantı: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Ülkelere göre gelir getirmeyen su (NRW) örnekleri:

İngiltere % 21, Meksika % 40, ABD % 20, İsveç % 40, Liberya % 49, Ermenistan % 83, Çin % 21 ve Venezuela % 62.
Kaynak: R. Liemberger; A. Wyatt: Gelir getirmeyen su sorununun küresel ölçekte hesaplanması, Ek
Bağlantı: https://www.researchgate.net/profile/Alan_Wyatt/publication/326238463_Quantifying_the_global_non-revenue_water_problem/links/5e9df9e54585150839ef34b8/Quantifying-the-global-non-revenue-water-problem.pdf?origin=publication_detail

Emisyonlar ve iklim değişikliği

Enerji üretimi, karbondioksit (2) emisyonunun % 73’ünü oluşturur. CO2 salınımı iklim değişikliğinde kritik bir rol oynar
Kaynak: Birleşmiş Milletler Su
Kaynak: World Resource Institute
Link https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector

Tüketici davranışı

Tüketici davranışları ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimlerin, su ve enerji talebini 2030 yılında sırasıyla % 40 ve % 50 arttırması beklenmektedir.
Kaynak: Avrupa Komisyonu: Büyüyen Tüketim
Bağlantı: https://ec.europa.eu/kno wledge4policy/foresight/topic/growing-consumerism_en