Chúng tôi đi tiên phong trong các giải pháp giải quyết những thách thức về nước và khí hậu của thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Quản lý và Sở hữu Tập đoàn

Giới thiệu về đội ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi và tìm hiểu thêm về chủ sở hữu chính của chúng tôi, The Poul Due Jensen Foundation.

Giá trị và Mục đích

Chúng tôi mong muốn tạo ra sự khác biệt mang tính tích tực trên thế giới. Tính bền vững có trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện việc tiết kiệm nước và năng lượng vì những điều tốt đẹp hơn và tin tưởng vào việc tạo ra sự khác biệt ở quy mô địa phương và toàn cầu.

Tóm tắt lịch sử của chúng tôi

Chúng tôi đã kinh doanh nước từ những năm 1940 và đem đến nhiều đổi mới mang tính độc phá cho ngành công nghiệp của chúng tôi. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong lịch sử của chúng tôi.

Gia nhập Grundfos

Tham gia cùng chúng tôi giải quyết những thách thức về nước và khí hậu của thế giới, đồng thời tạo dựng sự nghiệp trong một công ty toàn cầu. Khám phá những cơ hội mới bằng cách tìm kiếm tất cả các vị trí đang tuyển dụng của chúng tôi và đọc thêm về cách chúng tôi đi tiên phong trong việc cùng thay đổi.

Grundfos & Tính bền vững

Đối với chúng tôi, tính bền vững là cách tư duy và phương thức kinh doanh. Chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn mới về tiết kiệm năng lượng và bảo tồn nguồn nước. Điều này đem đến giá trị cho thế giới, cho khách hàng, cho doanh nghiệp và cho nhân viên của chúng tôi một cách bền vững nhất.

Việc làm

Tìm kiếm cơ hội tuyệt vời tiếp theo của bạn bằng cách tìm kiếm tất cả công việc tại Grundfos