Hội thảo trực tuyến - Bơm Phân phối của Grundfos

Bơm Phân phối của Grundfos là một sự thay đổi mô hình trong các hệ thống nước lạnh. Bằng cách thay thế máy bơm chính lớn bằng một máy bơm thông minh và tiết kiệm năng lượng nhỏ hơn, và loại bỏ các van trong hệ thống và thay thế chúng bằng các máy bơm không cần bảo dưỡng thông minh nhỏ hơn, bạn sẽ kiểm soát tốt hơn hệ thống nước lạnh và tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Giảng viên: [tên], [tiêu đề]

Tham gia miễn phí.