Hạng mục

Loại bỏ hội chứng Delta T thấp trong các ứng dụng gia nhiệt một ống

Giảm hao hụt nhiệt và tăng hiệu suất hệ thống

Thách thức của bạn:

Trong ứng dụng gia nhiệt một ống, nước nóng thường chảy vào hệ thống trên đỉnh tòa nhà và được phân phối qua đường ống, làm nóng từng bộ tản nhiệt một. Tuy nhiên, nếu đóng một bộ tản nhiệt, nước sẽ đi tắt giữa dòng chảy và ống hồi lưu, dẫn đến nhiệt độ hồi lưu tăng và Delta T giảm. Điều này làm tăng nhiệt độ nước hồi lưu và tăng chi phí đáng kể từ thiết bị sưởi ấm đến chủ sở hữu tòa nhà.

Giải pháp của chúng tôi:

Thay đổi máy bơm chính trong hệ thống thành máy bơm Grundfos TPE có kiểm soát Delta T là bước đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn không có gì bảo đảm rằng cư dân của tòa nhà, những người ở cách xa máy bơm nhất, sẽ thực sự nhận được nhiệt lượng mà họ cần. Do đó, Grundfos tích hợp một cảm biến ở vị trí quan trọng của hệ thống để theo dõi và kiểm soát Delta P – chênh lệch giữa áp lực (đi) và hút (đến). Giải pháp kết hợp này đảm bảo hoạt động tối ưu về mặt kinh tế, và đồng thời đem đến sự thoải mái cho người dùng.

Tìm hiểu xem làm thế nào để khách thuê của một tòa nhà 7 tầng ở Langenæs, Đan Mạch giảm được chi phí sưởi ấm bằng hệ thống điều khiển Delta T tích hợp của Grundfos TPE3.

Dễ dàng lắp đặt và chạy thử

Xem cách đảm bảo lắp đặt và chạy thử dễ dàng trong các hệ thống HVAC bằng Grundfos TPE3. TPE3 có thể dễ dàng kết nối với bất cứ hệ thống quản lý tòa nhà nào, tăng sự thoải mái cho người dùng đầu cuối, hoàn toàn linh hoạt và phù hợp với yêu cầu tải trong tòa nhà của bạn.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.