Hạng mục

Tài sản BIM ít dữ liệu

Xây dựng dự án BIM nhẹ hơn, tiết kiệm thời gian hơn

BIM – hoặc Mô hình hóa Thông tin Xây dựng – mô phỏng thực tế tất cả các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng, chạy thử và vận hành. Để đảm bảo quy trình làm việc của bạn không bị giảm tốc độ nghiêm trọng, Grundfos đã xây dựng các tài sản BIM phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của bạn. Có thể truy cập tất cả thông tin bảo trì và bảo dưỡng liên quan trong mô hình này.

Xem video khi chuyên gia của chúng tôi giải thích cho bạn về cách tiếp cận tổng thể đối với BIM tại Grundfos cũng như giới thiệu với bạn ý tưởng về tài sản BIM của Grundfos.

 

Tải xuống tài sản BIM

Trung tâm Sản phẩm Grundfos là một thư viện toàn diện chứa các tài sản BIM miễn phí để tải xuống Autodesk Revit, giúp bạn tạo thiết kế tùy chỉnh chính xác. Xem video và học cách tìm tài sản BIM của Grundfos nhanh chóng.

Tải về tài sản BIM của Grundfos tại:

Tìm hiểu thêm về Mô hình hóa Thông tin Xây dựng trong Grundfos Ecademy

Bạn có thể làm mới kiến thức về BIM của mình bằng phần giới thiệu cơ bản và tìm hiểu về lợi ích của các mẫu lịch trình và các tiêu chuẩn dữ liệu. Thêm vào đó, bạn có thể tìm hiểu về các thông số kỹ thuật LOD trong Mô hình hóa Thông tin Xây dựng.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.