Gặp gỡ chuyên gia

Thiết kế và thử nghiệm máy bơm nước thải Grundfos đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy

Tại Grundfos, chúng tôi sử dụng nhiều năm kinh nghiệm và các phương pháp phát triển tiên tiến của mình để chế tạo máy bơm được thiết kế và thử nghiệm cho thiết bị nước thải.

Xây dựng một thiết kế ảo của máy bơm nước thải – mô hình 3D – cho phép chúng tôi chạy các mô phỏng dòng chảy và các vòng lặp thiết kế Tính toán Động lực học Chất lưu (CFD) để tối ưu hóa thiết kế trước khi chế tạo một nguyên mẫu vật lý. Chúng tôi chạy các mô phỏng sủi bong bóng và xử lý chất xơ làm ví dụ, đồng thời kiểm tra sự tắc nghẽn và dòng chảy về mặt vật lý.

Gặp gỡ các chuyên gia

Xem video và nghe cách Grundfos sử dụng phát triển dựa trên mô phỏng để xây dựng các nguyên mẫu ảo trong thiết kế máy bơm nước thải, và cách chúng tôi kết hợp điều này với các nguyên mẫu vật lý, để thử nghiệm các máy bơm nước thải đáng tin cậy.

Công cụ mô phỏng của chúng tôi cũng có thể giúp bạn thiết kế các trạm bơm, máy bơm nước thải công nghiệp và nhà máy xử lý nước thải.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.