Engineering manual

Nhận hướng dẫn sử dụng: Điều khiển và giao tiếp trong các Tòa nhà Thương mại

Bất kể hệ thống của bạn gặp thách thức gì, có nhiều cách thức mà điều khiển thông minh có thể trợ giúp. Trong hướng dẫn ứng dụng Hệ thống điều khiển của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu mọi thứ cần biết về cách cài đặt và chạy thử các giải pháp của chúng tôi để tối ưu hóa hoàn toàn hệ thống HVAC của bạn. Tìm hiểu cách:

  • Giảm mức tiêu thụ năng lượng
  • Tăng hiệu suất hệ thống
  • Giảm giám sát

Tải xuống bản hướng dẫn ngay

Bản hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các khía cạnh quan trọng nhất của dự án. Điền vào mẫu ở dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cấp quyền truy cập ngay lập tức.

There has been an error. Please try again.

Vui lòng điền vào các trường được yêu cầu

AC_language

Cảm ơn bạn đã yêu cầu nghiên cứu

Bạn sẽ sớm nhận được liên kết trong hộp thư của mình.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy nó thú vị và hữu dụng.

Lấy cảm hứng

Hướng dẫn ứng dụng này làm rõ các hệ thống điều khiển và cách giao tiếp của chúng qua các giao thức khác nhau thông qua các hệ thống quản lý tòa nhà. Trong hầu hết các dự án, bạn cần trả lời các câu hỏi như:

  • Bạn có cần tích hợp các hệ thống điều khiển vào một hệ thống quản lý tòa nhà không?
  • Nếu bạn tích hợp chúng, ở mức độ nào và như thế nào?
  • Bạn có cần giao tiếp bus không?
  • Nếu bạn sử dụng giao tiếp bus, lớp phần cứng và giao thức nào cần được sử dụng?
  • Thiết bị điều khiển nào cần được sử dụng (van tốc độ khả biến v.v...)?
  • Chế độ điều khiển nào có ý nghĩa đối với ứng dụng?

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.