Engineering manual

Nhận hướng dẫn sử dụng để khử trùng nước trong các Tòa nhà Thương mại

Cách phòng chống bệnh legionella trong các Tòa nhà Thương mại

Hướng dẫn sử dụng này mô tả các biện pháp cần thực hiện để đảm bảo rằng các hệ thống nước trong các tòa nhà thương mại và nhà ở được giữ an toàn. Nó mô tả bệnh Legionella là gì và nguồn gây bệnh Legionella trong một tòa nhà thương mại, và cho biết cách xử lý các nguồn gây bệnh này với hiệu quả tốt nhất có thể.

Tải về hướng dẫn ứng dụng và tìm hiểu thêm.

Tải xuống bản hướng dẫn ngay

Bản hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các khía cạnh quan trọng nhất của dự án. Điền vào mẫu ở dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cấp quyền truy cập ngay lập tức.

There has been an error. Please try again.

Vui lòng điền vào các trường được yêu cầu

AC_language

Cảm ơn bạn đã yêu cầu nghiên cứu

Bạn sẽ sớm nhận được liên kết trong hộp thư của mình.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy nó thú vị và hữu dụng.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.