Hướng dẫn kỹ thuật

Nhận hướng dẫn sử dụng để khử trùng nước trong các Tòa nhà Thương mại

Cách phòng chống bệnh legionella trong các Tòa nhà Thương mại

Hướng dẫn sử dụng này mô tả các biện pháp cần thực hiện để đảm bảo rằng các hệ thống nước trong các tòa nhà thương mại và nhà ở được giữ an toàn. Nó mô tả bệnh Legionella là gì và nguồn gây bệnh Legionella trong một tòa nhà thương mại, và cho biết cách xử lý các nguồn gây bệnh này với hiệu quả tốt nhất có thể.

Tải về hướng dẫn ứng dụng và tìm hiểu thêm.

Tải xuống bản hướng dẫn ngay

Bản hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các khía cạnh quan trọng nhất của dự án. Điền vào mẫu ở dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cấp quyền truy cập ngay lập tức.

Trở thành một chuyên gia chỉ bằng vài cú nhấp chuột

Tiết kiệm thời gian trong công việc hàng ngày bằng cách cải thiện các kỹ năng, bí quyết và công việc của bạn với nền tảng đào tạo trực tuyến ECADEMY.

Nhấp vào một khóa học dưới đây để bắt đầu khóa đào tạo của bạn ngay bây giờ.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.