Hướng dẫn kỹ thuật

Nhận sổ tay: Thiết kế trạm bơm chống lũ

Một trạm bơm được thiết kế kém sẽ vô dụng khi thảm họa xảy ra. Sổ tay của chúng tôi trình bày các hướng dẫn và khuyến cáo về thiết kế trạm bơm đáng tin cậy, nhằm hạn chế thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng.

Tải xuống bản hướng dẫn ngay

Bản hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các khía cạnh quan trọng nhất của dự án. Điền vào mẫu ở dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cấp quyền truy cập ngay lập tức.

Cắt giảm nhiễu loạn: giảm thiểu năng lượng 1-2%

Ý tưởng này rất đơn giản nhưng hiệu quả rất cao. Khi máy bơm chạy bên trong ống dẫn, Bộ tối ưu hóa Nhiễu loạn™ bằng cao su giãn nở và bịt kín. Điều này tạo ra dòng chảy không có nhiễu loạn và giảm thiểu hao hụt năng lượng.

Làm thế nào để bạn xử lý bùn?

Dòng chảy chậm và mực nước thấp trong mùa khô có thể gây ra vấn đề bùn. Để giữ sạch bể lắng, lắp một máy bơm bùn nhỏ vào một bể lắng máy bơm nhỏ, riêng biệt trong bể lắng chính.

Làm thế nào để giảm kích cỡ cáp?

Xem xét sử dụng một động cơ cao áp để giảm kích cỡ cáp trong thiết lập trạm bơm của bạn. Có thể sử dụng động cơ có công suất từ 220 đến 6,600 volt.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.