Hướng dẫn kỹ thuật

Nhận Hướng dẫn Kỹ thuật Nước thải 2 – cho các trạm bơm lớn

Nếu bạn làm việc với các trạm bơm nước thải và hệ thống thoát nước sử dụng máy bơm nước thải có công suất lên đến 520 kW, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách lắp đặt và vận hành máy bơm chìm và máy bơm chìm hố khô. Hướng dẫn này thảo luận về thiết kế bể chứa máy bơm, neo hệ thống ống đúng quy cách, và các yếu tố như âm thanh, tiếng ồn, tạo lỗ khí, độ xoáy và độ rung, cùng với các khuyến cáo của chúng tôi.

Đối với các hệ thống nhỏ hơn, vui lòng xem 'Hướng dẫn Kỹ thuật Nước thải' (máy bơm có động cơ với công suất từ 0,15 kW đến 30 kW).

Tải xuống bản hướng dẫn ngay

Bản hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các khía cạnh quan trọng nhất của dự án. Điền vào mẫu ở dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cấp quyền truy cập ngay lập tức.

Ứng dụng nước thải và nước mưa

Ngoài các hệ thống xả nước thải truyền thống, các ứng dụng nước thải và nước mưa được xử lý riêng để đảm bảo lựa chọn và lắp đặt đúng máy bơm.

Thiết kế bể chứa máy bơm chính xác

Đối với thiết kế bể chứa máy bơm, chúng tôi thảo luận cách bố trí chính xác các bệ máy trong hố ướt và các yêu cầu đối với móng bê tông trong lắp đặt hố khô để tối ưu hóa vận hành.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.