Grundfos iSOLUTIONS

Kết nối đến việc giám sát theo thời gian thực, điều khiển từ xa, dự đoán sai sót và tối ưu hóa hệ thống

Kết nối đến tương lai của hệ thống bơm thông minh

Grundfos iSOLUTIONS đem đến cho những hệ thống bơm và công nghệ xử lý nước một kỷ nguyên mới của sự thông minh - kỷ nguyên mà nhìn xa hơn những yếu tố đơn lẻ và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống.

Được thúc đẩy bởi sự hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về nước, Grundfos iSOLUTIONS vận dụng máy bơm thông minh, khả năng kết nối với đám mây và dịch vụ kĩ thuật số. Chúng cùng nhau cho phép giám sát theo thời gian thực, điều khiển từ xa, dự đoán sai sót và tối ưu hóa hệ thống nhằm giúp bạn đạt được tầm cao mới về hiệu suất hoạt động.

Tối đa hóa hoạt động bằng những hiểu biết có thể thúc đẩy hành động 

Grundfos iSOLUTIONS đưa ra một cách thức thông minh và dễ dàng đến tính kết nối với những giải pháp plug-and-play (cắm và chạy), giải pháp mà có thể liên kết được đến hầu hết bất kỳ hệ thống giám sát nào và cung cấp những hiểu biết dữ liệu có thể thúc đẩy hành động. Xem đoạn phim để khám phá giải pháp của chúng tôi giúp bạn hiểu nhu cầu hệ thống và tối ưu hóa hoạt động như thế nào.

Khám phá những ví dụ cụ thể

Grundfos iSOLUTIONS cung cấp giải pháp liên quan tới ứng dụng cụ thể, giải pháp mà chuyển đổi dữ liệu thành sự thấu hiểu và hành động - độ đáng tin cậy, sự đơn giản và khả năng dễ dự đoán ngày càng tăng. Xem đoạn phim để biết thêm những ví dụ làm thế nào Grundfos iSOLUTUONS có thể cải thiện dòng chảy công việc hàng ngày của bạn và tối đa hóa hoạt động của hệ thống.

 

Giám sát tình trạng

Tìm hiểu làm thế nào việc giám sát tình trạng đã giúp nhà sản xuất thực phẩm Đan Mạch Danish Crown giảm chi phí hoạt động 30% và đạt được sự vận hành dễ dàng. Xem đoạn phim và khám phá thêm.

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD cho mạng lưới nước thải

Tìm hiểu làm thế thế nào giải pháp dựa trên đám mây này có thể giúp tối ưu hóa vận hành trong mạng lưới nước thải và giúp bạn tiết kiệm năng lượng, lao động và chi phí bảo trì.

 

Tòa nhà thương mại

Hãy xem máy bơm thông minh, khả năng kết nối với đám mây và dịch vụ kĩ thuật số của Grundfos iSOLTIONS đang thúc đẩy hệ thống thông minh trong những tòa nhà thương mại như thế nào. Khám phá cách làm giảm sự phức tạp trong hệ thống, đảm bảo sự hoạt động, sự thoải mái, sự kiểm soátvà hiệu quả năng lượng ở mức tối ưu cho bất kỳ ứng dụng nào
 

 

Công nghiệp

Grundfos iSOLUTIONS cung cấp máy bơm thông minh, khả năng kết nối với đám mây và dịch vụ kĩ thuật số cho những ứng dụng trong công nghiệp như xử lý nước, làm lạnh công nghiệp, lò hơi, rửa và làm sạch. Khám phá làm thế nào để kiểm soát, giám sát và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống của bạn thậm chí trong những ứng dụng đòi hỏi nhất.

 

 

Cấp thoát nước

Grundfos cung cấp đa dạng máy bơm thông minh, giải pháp và dịch vụ được thiết kế cho ứng dụng cấp thoát nước. Khám phá Grundfos iSolutions đang giúp những tiện ích về nước đảm bảo được độ tin cậy và giúp tối ưu hóa  hoạt động trong toàn hệ thống như thế nào qua việc sử dụng dữ liệu sống ngày càng gia tăng.