Hạng mục

Máy bơm thông minh để tuần hoàn nước nóng trong các tòa nhà thương mại

Thiết kế hệ thống tối ưu để tuần hoàn nước nóng

Thách thức của bạn:

Trong các ứng dụng tuần hoàn nước nóng, cần có nước nóng ngay lập tức khi mở vòi nước. Giải pháp truyền thống là sử dụng một máy bơm tốc độ không đổi để cung cấp áp lực cần thiết trong đường ống nước nóng và tuần hoàn. Thông thường, máy bơm chạy ở tốc độ tối đa và thường được tiết lưu bằng van. Điều này dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng cao và máy bơm không thể thích ứng với những thay đổi trong hệ thống.

Giải pháp của chúng tôi:

Một giải pháp hiệu quả hơn để tuần hoàn nước nóng là sử dụng máy bơm được kiểm soát bằng nhiệt độ ổn định. Chế độ kiểm soát nhiệt độ ổn định trên TPE3 sẽ luôn duy trì nhiệt độ nước mong muốn tại vòi nước và trong đường ống tuần hoàn. Nếu nhiệt độ tăng, máy bơm sẽ giảm hiệu suất và nếu nhiệt độ giảm, máy bơm sẽ tăng hiệu suất. Điều này loại bỏ nhu cầu sử dụng van tiết lưu máy bơm và nươc sẽ không bao giờ bị tràn, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Tại bệnh viện Thành phố Viborg ở Đan Mạch, việc cung cấp nước nóng đều đặn đóng vai trò rất cần thiết để duy trì tiêu chuẩn vệ sinh cao. Tìm hiểu cách bệnh viện này có được nước nóng tức thời, ngay khi mở vòi nước, nhờ vào máy bơm tuần hoàn Grundfos TPE3 có kiểm soát nhiệt độ ổn định.

Giải pháp thông minh: Máy bơm được kiểm soát bằng nhiệt độ

Máy bơm tốc độ cố định

Một máy bơm tốc độ không đổi đảm bảo nước nóng được cung cấp tức thời nhưng tăng tiêu thụ năng lượng

Để đảm bảo nước nóng được cung cấp ngay lập tức khi cần, một đường ống tuần hoàn riêng biệt được lắp đặt. Trước đây, một máy bơm tốc độ không đổi được sử dụng để tuần hoàn nước nóng liên tục. Áp suất cao không đổi và không cần thiết được cung cấp ở đây, đó là lý do tại sao cần phải có van tiết lưu máy bơm. Điều này làm tăng cả chi phí đầu tư cũng như mức tiêu thụ năng lượng.

Máy bơm được kiểm soát bằng nhiệt độ

Một máy bơm được kiểm soát bằng nhiệt độ đảm bảo hiệu suất luôn đáp ứng nhu cầu

Thay vì tiết lưu lưu lượng từ máy bơm có tốc độ cố định, bạn có thể lắp đặt máy bơm được kiểm soát bằng nhiệt độ như MAGNA3 hoặc TPE3. Các chế độ kiểm soát nhiệt độ không đổi của máy bơm đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ nước mong muốn. Nếu nhiệt độ nước tăng, máy bơm sẽ giảm hiệu suất và nếu nhiệt độ giảm, máy bơm sẽ tăng hiệu suất. Công nghệ không dây và các cảm biến tích hợp đảm bảo kiểm soát trơn tru và cân bằng liên tục giữa hiệu suất và nhu cầu. Điều này cho phép bạn cắt giảm việc sử dụng năng lượng và tiết kiệm chi phí van tiết lưu.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.