Hạng mục

Tiết kiệm nước và năng lượng bằng áp suất tỷ lệ

Hệ thống tăng áp nước vận hành tối ưu

Trong nhiều hệ thống tăng áp nước ở các tòa nhà thương mại, việc vận hành ở chế độ áp suất không đổi đã trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thực sự còn có lợi hơn nhiều khi vận hành các hệ thống này ở chế độ áp suất tỷ lệ.

Do chế độ áp suất tỷ lệ thích ứng với áp suất thực tế cần thiết, có thể tiết kiệm được nước và năng lượng. Ngoài ra, nó giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn do khả năng thích ứng của máy bơm với nhu cầu thực tế sẽ cung cấp lưu lượng nước ổn định hơn, bất cứ khi nào người dùng cần.

Điều khiển đa vùng thông minh

Trong các hệ thống cung cấp nước lớn hơn, có thể có những người dùng đầu cuối với đặc điểm tiêu thụ nước và nhu cầu áp suất rất khác nhau. Vậy làm thế nào để bạn đáp ứng tất cả các nhu cầu áp suất này từ cùng một bộ máy bơm tăng áp?

Tiết kiệm đến 33% năng lượng

Tìm hiểu cách bạn có thể tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chi phí vận hành máy bơm tăng áp theo áp suất tỷ lệ và kết nối nhiều cảm biến áp suất từ xa trong cùng hệ thống.

Trở thành một chuyên gia chỉ bằng vài cú nhấp chuột

Tiết kiệm thời gian trong công việc hàng ngày bằng cách cải thiện các kỹ năng, bí quyết và công việc của bạn với nền tảng đào tạo trực tuyến ECADEMY.

Nhấp vào một khóa học dưới đây để bắt đầu khóa đào tạo của bạn ngay bây giờ.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.