Hạng mục

Xử lý và sử dụng nước thông minh hơn

Có du nhu cầu về nước và năng lượng ngày càng tăng, chúng ta vẫn đang tiếp tục làm ô nhiễm hoặc lãng phí các nguồn tài nguyên sẵn có của mình. Nguồn tài nguyên nước khan hiếm của thế giới ngày càng bị hạn chế do ô nhiễm nguồn nước ngọt gây ra bởi việc thải ra một lượng lớn nước thải được xử lý không đầy đủ hoặc chưa được xử lý vào sông, hồ, tầng nước ngầm và nước biển. Tổng cộng 80% nước thải trở về với tự nhiên mà không được xử lý đúng cách.

Và khi ngày càng nhiều người trong chúng ta di chuyển đến sống ở các thành phố, chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn, và sau đó cần nhiều nước hơn. Nước chiếm tỷ lệ rất lớn trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nhưng lại hoàn toàn vô hình đối với chúng ta. Mỗi một sản phẩm chúng ta sử dụng, ăn hay mặc đều lấy nước để sản xuất. Ví dụ, cần 8,000 lít nước để sản xuất một cặp quần jean và 12,760 lít để sản xuất chỉ một chiếc điện thoại thông minh, đây là lượng nước rất lớn. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu sử dụng cùng một loại nước nhiều hơn một lần bằng các giải pháp nước thông minh, chúng ta có thể giảm đáng kể con số đó. Bằng cách này, năm chiếc điện thoại thông minh có thể được sản xuất với cùng một lượng nước, thay vì chỉ một chiếc điện thoại thông minh.

Các vấn đề về nước này trực tiếp biến thành các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế, ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò tích cực: Các chính trị gia phải thực thi luật cần thiết, các thành phố phải thực hiện các giải pháp sử dụng nước hiệu quả, và các công ty phải ưu tiên sử dụng, tái sử dụng và xử lý nước có trách nhiệm và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực để đảm bảo nguồn nước sạch hơn ở những nơi cần thiết, giảm mức tiêu thụ nước và năng lượng và giảm thiểu tối đa thất thoát nước, giảm bớt áp lực lên các tài nguyên sẵn có.

Sự thật

Ảnh hưởng của nước

Ngày nay, bạn không thể nhìn thấy xấp xỉ 90% lượng nước sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Phần lớn nước được sử dụng để duy trì cuộc sống tiện nghi và sản xuất thực phẩm và hàng hóa.

Nguồn: Hội đồng Nước Thế giới

Hành vi của người tiêu dùng

Những thay đổi trong hành vi và cách tiêu dùng của người tiêu dùng dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về nước và năng lượng lần lượt khoảng 40% và 50% vào năm 2030.

Nguồn: Ủy ban Châu Âu: gia tăng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sử dụng nước

Sử dụng nước sinh hoạt chỉ chiếm 10% tổng lượng nước tiêu thụ toàn cầu; 70% được sử dụng trong nông nghiệp và 20% còn lại trong công nghiệp.

Nguồn: Hội đồng Nước Thế giới

Với các giải pháp nước thông minh, chúng tôi có thể tạo sự khác biệt

Để giải quyết một số thách thức lớn nhất về nước của thế giới, các giải pháp nước thông minh đóng vai trò rất quan trọng. Có các giải pháp giúp xử lý nước thải, giảm thiểu tối đa ô nhiễm nước cũng như tái sử dụng nước thải công nghiệp để giảm toàn bộ lượng nước tiêu thụ. Những giải pháp này có thể biến chất thải thành tài nguyên.

Tái sử dụng nước biến nước thải thành tài nguyên tại nhà máy xử lý nước mặt

Trước đây, Grundfos đã chuyển nước bẩn của quy trình CED đến một trung tâm tiền xử lý tại chỗ. Tại đây, nước được lọc sơ bộ và tiền xử lý trước khi được đưa đến công trình xử lý nước thải của thành phố. Điều này được thực hiện cho đến khi Grundfos xây dựng một hệ thống xử lý và tái chế nước thải đầy đủ cho nước súc rửa CED. Điều này có nghĩa là không còn lãng phí nữa, chỉ còn tài nguyên.

Muốn tìm hiểu thêm?

Cách duy nhất để thực hiện thay đổi là hành động. Dưới đây là một số nguồn để tìm hiểu thêm, bao gồm cả tổng quan về các giải pháp hiện tại của chúng tôi.