Hạng mục

Mở khóa bền vững thông qua các giải pháp sáng tạo số

Đổi mới luôn là một phần cốt lõi của Grundfos. Trong nhiều năm, chúng tôi xem xét lại cách tiếp cận đối với hệ thống nước và HVAC - giờ đây, chúng tôi đã sở hữu máy bơm gần đạt mức hiệu suất cao nhất có thể. 

Nhưng chúng tôi có thể tiến xa hơn bằng cách áp dụng số hóa và hướng tới các giải pháp kết nối thông minh.

Kết nối là yếu tố hỗ trợ cho mọi quá trình số hóa

Để giải phóng tiềm năng thực sự của số hóa và tăng tính bền vững trong suốt quá trình vận hành, các thiết bị cần được kết nối với nhau. Đó là lý do chúng tôi đang thay đổi chiến lược sản phẩm của mình để tập trung loại bỏ dần các máy bơm có tốc độ cố định và chuyển sang sử dụng máy bơm điện tử.

Chúng tôi đang theo đuổi khả năng kết nối vượt xa các giải pháp của riêng mình. Bởi vì chúng tôi chỉ là nhà cung cấp bơm nên không thể tự mình giải quyết vấn đề nước và biến đổi khí hậu toàn cầu. Chúng tôi cần hợp tác với các đối tác phù hợp để phát triển các giải pháp sáng tạo, dành riêng cho từng khách hàng.

Đó là lý do một phần quan trọng trong quá trình đổi mới của chúng tôi đều tính đến yếu tố khách hàng trong suốt các giai đoạn phát triển khác nhau.

Số hóa có thể tạo ra các giải pháp kết nối thông minh hơn.

Các thiết bị mới và việc cải tiến hệ thống quản lý năng lượng có thể tiết kiệm 20-30% năng lượng.

Dữ liệu có thể giúp tiết kiệm năng lượng

Được lắp đặt cùng với các thiết bị mới hoạt động hiệu quả, việc cải tiến hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà và tại gia đình có thể giúp tiết kiệm năng lượng từ 20% đến 30%. Về bản chất, chúng ta càng có nhiều dữ liệu thì càng có nhiều phân tích với chất lượng tốt hơn.

Chúng tôi tin rằng chúng tôi phải có cái nhìn toàn diện về hệ thống, kết hợp các máy bơm hiệu suất cao, tính năng điều khiển thông minh cùng nền tảng kỹ thuật số trao đổi thông tin với nhau để tối ưu hóa mức tiêu thụ trong thời gian thực tế.

Xem phim để tìm hiểu cách chúng tôi đang nỗ lực phát triển các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà thương mại.

Tìm hiểu kỹ hơn về máy bơm thông minh của chúng tôi

Tải xuống tài liệu về cách máy bơm thông minh mang lại cho bạn nhiều giá trị và hiệu quả hơn đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng hoặc tìm hiểu toàn bộ chi tiết, tài liệu và thông số kỹ thuật của máy bơm thông minh Grundfos.