THÔNG BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ĐỘNG CƠ TÍCH HỢP BIẾN TẦN MGE, MẪU F

THÔNG BÁO AN TOÀN: ĐỪNG THÁO DỠ NẮP CHE HỘP ĐẤU ĐIỆN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH SỬA CHỮA HOẶC BẢO TRÌ, TRỪ KHI ĐÃ NGẮT NGUỒN ĐIỆN CẤP.

 

Thông báo an toàn này nhằm để cho bạn nhận biết về mối nguy hiểm tiềm ẩn (điện giật) trong suốt các hoạt động sữa chữa, bảo trì trên động cơ tích hợp biến tần “MGE” model F, với dãy công suất từ 11-22Kw, được sản xuất từ tuần 14 năm 2017. Những động cơ này này được sử dụng với các dòng bơm CRE, MTRE, TPE, NBE, NKE và hệ bơm tăng áp.

Thông báo an toàn này là cần thiết vì chúng tôi đã ghi nhận một vài sự cố khi mà các hoạt động sửa chữa bảo trì động cơ MGE mẫu F được thực hiện trong lúc nắp che hộp đấu điện được tháo dỡ và nguồn điện cấp vẫn được kết nối (MỞ). Quy trình thao tác như vậy là không tuân thủ theo tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật của Grundfos và gây ra rủi ro về an toàn do tiềm ẩn nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với các điểm nối có điện thế đến 400V.

 

QUAN TRONG: Tất cả các hoạt động sửa chữa, bảo trì mà cần phải tháo dỡ nắp che hộp đấu điện chỉ được thực hiện khi nguồn điện cấp đã bị NGẮT và chỉ bởi nhân sự được đào tạo chuyên biệt cho việc này, đồng thời, phải phù hợp theo luật lệ, quy định được áp dụng tại quốc gia sở tại về sức khỏe và an toàn đối với nghiệp vụ về điện. 

 

Thêm nữa, cần phải nhận biết rằng có những chi tiết tích điện và vẫn có thể gây nguy hiểm khi chạm vào sau khi đã được ngắt điện đến tận 30 phút. Hình tham chiếu được làm theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của Grundfos, hãy tuân thủ.

 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về thông tin này, vui lòng liên hệ công ty Grundfos Việt Nam.