Ngày 01 tháng 06 năm 2015

Cảnh báo an toàn quan trọng về Máy bơm Grundfos Conlift

Grundfos đã đưa ra cảnh báo an toàn về một mẫu máy bơm CONLIFT trước đây được sản xuất vào hoặc trước tuần 47 năm 2007. Các máy bơm được sản xuất từ khoảng thời gian đó có thể gây nguy cơ xảy ra cháy nghiêm trọng trong một số trường hợp nhất định.

Grundfos đã đưa ra cảnh báo an toàn về một mẫu máy bơm CONLIFT trước đây được sản xuất vào hoặc trước tuần 47 năm 2007. Các máy bơm được sản xuất từ khoảng thời gian đó có thể gây nguy cơ xảy ra cháy nghiêm trọng trong một số trường hợp nhất định.

Sự an toàn và độ tin cậy của sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là lý do tại sao Grundfos đang đưa ra cảnh báo an toàn này liên quan đến một dòng máy bơm nước ngưng nhỏ gọn được sử dụng trong nhiều thiết bị khác nhau.

CONLIFT là một dòng máy bơm nước ngưng ngưng tụ nhỏ gọn chuyên nghiệp, được lắp đặt cả trong các tòa nhà thương mại và hộ gia đình. Các sản phẩm này được sử dụng nếu nước ngưng không thể thoát tự nhiên hoặc khi nguồn nước ngưng ở dưới mực nước dâng. Ứng dụng đặc trưng của máy bơm nước ngưng là loại bỏ nước ngưng khỏi nồi hơi ngưng tụ, ống khói, điều hòa không khí, máy hút ẩm và tủ lạnh.

Dựa trên các cuộc điều tra của riêng mình, Grundfos đã đi đến kết luận rằng trong một số điều kiện kỹ thuật nhất định, bao gồm cả việc sử dụng cầu chì gia dụng trên 10A, động cơ của máy bơm CONLIFT được sản xuất cho đến (đến hết) tuần 47/năm 2007 có thể bị quá nóng, có thể làm máy bơm bắt lửa.

Tất cả các máy bơm CONLIFT được sản xuất vào hoặc sau tuần 48/năm 2007 không gây ra nguy cơ cháy do thiết kế của chúng có sự khác biệt đáng kể so với mẫu mã trước đó.

Grundfos khuyến cáo khách hàng đầu cuối kiểm tra xem họ có thể có một máy bơm CONLIFT có khả năng bị ảnh hưởng hay không và khuyến cáo liên hệ ngay lập tức với thợ lắp đặt của mình để được thay thế miễn phí nếu máy bơm của họ bị ảnh hưởng.

Khách hàng đầu cuối có thắc mắc có thể liên hệ với đại lý hoặc thợ lắp đặt Grundfos tại địa phương.

Cách khắc phục

1) Grundfos sẽ thay thế mọi máy bơm CONLIFT được sản xuất cho đến (đến hết) tuần 47/năm 2007 bằng máy bơm CONLIFT mới. Việc thay thế này được miễn phí đối với người dùng cuối và Grundfos sẽ thanh toán chi phí của bạn liên quan đến việc thay thế sản phẩm (xem thêm chi tiết ở dưới).

2) Không có nguy cơ xảy ra cháy nhưng không thể loại trừ nguy cơ này. Do đó, nếu người dùng cuối muốn tránh mọi rủi ro cho đến khi việc thay thế được thực hiện, cần tắt máy bơm. Tuy nhiên, thiết bị được kết nối, ví dụ, nồi hơi ngưng tụ, điều hòa không khí, máy hút ẩm hoặc tủ lạnh, cũng phải được tắt do nguy cơ rò rỉ nước.

3) Grundfos sẽ thông báo cho các nhà phân phối, thợ lắp đặt và người dùng cuối về việc máy bơm CONLIFT được sản xuất từ khoảng thời gian được trình bày ở trên có thể gây nguy cơ hỏa hoạn nguy hiểm và phải thực hiện các hành động khắc phục.

4) Grundfos cũng sẽ thông báo cảnh báo an toàn này trên các trang web của Grundfos có liên quan và hỗ trợ thêm và cung cấp thêm thông tin thông tin thêm ở cả cấp trung ương và địa phương.

Xin nhớ rằng cảnh báo này không ảnh hưởng đến các mẫu máy bơm CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 hoặc CONLIFT2 pH +.

Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào có thể gây ra, nhưng sự an toàn và độ tin cậy là ưu tiên hàng đầu của Grundfos.

Sản phẩm CONLIFT bị ảnh hưởng trông giống như máy bơm trong ảnh