Hướng dẫn cách làm

Làm thế nào để tìm kiếm mã bơm trên nhãn bơm

Các máy bơm được thiết kế khác nhau về nguyên vật liệu, kích cỡ và tính năng sử dụng. Tất cả các yếu tố đó tác động tới việc thiết kế và thay thế các nhãn bơm, do chứa đựng các thông tin cốt yếu để trợ giúp trong quá trình tìm kiếm linh phụ kiện và sản phẩm thay thế phù hợp.

Hướng dẫn ngắn gọn này sẽ trợ giúp bạn khi cần tìm kiếm mã bơm trên nhãn bơm một cách nhanh chóng và dễ dàng.

CÁC MẪU NHÃN BƠM

Các máy bơm của chúng tôi sử dụng các mẫu nhãn bơm khác nhau và được tập hợp tại đây.

Đây là nhãn bơm MAGNA3. Mã bơm gồm 8 ký tự chữ số như dưới đây

Với dòng bơm này, bạn cần tìm vị trí của dòng ký tự được đặt tên là “P.N” và mã bơm là dãy bao gồm 8 ký tự số đầu tiên.

  

Đây là nhãn bơm của máy bơm CR. Ngược lại với các nhãn bơm nêu trên, thông tin mã bơm được ghi tại khu vực “Model”. 8 ký tự số đầu tiên sau ký tự “A” chính là mã bơm.

Tương tự, bạn sẽ tìm thấy thông tin mã bơm tại khu vực “Model”. Mã bơm chính là dãy 8 ký tự số.

  

Với dòng bơm này, bạn sẽ tìm thấy mã bơm sau ký tự “A” và cũng chứa 8 ký tự số.

Đây là một mẫu khác mà bạn sẽ thấy thông tin mã bơm sau ký tự “B” tại khu vực “Model”.

TÌM KIẾM MÃ BƠM THEO 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Bạn đã thấy các mẫu nhãn bơm khác nhau rồi, vậy cùng tìm thông tin nhãn bơm như sau:

Bước 1: Định vị nhãn bơm
Tìm kiếm vị trí nhãn bơm được gắn trên bơm. Thông thường, nhãn bơm nằm trên thân bơm hoặc tại đáy bơm.

Bước 2: Kiểm tra nhãn bơm
Hãy quan sát toàn bộ nhãn bơm có đúng theo các thiết kế nhãn bơm nêu trên không. Điều này sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin mã bơm dễ dàng hơn.

Bước 3: Tìm kiếm mã bơm
Tìm kiếm dãy 8 ký tự số. Ngay sau khi thấy được dãy ký tự  số này, xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất việc tìm thông tin mã bơm. 

Mọi thông tin bạn cần sẽ được tìm thấy tại một chỗ

Bây giờ bạn đã có thể nhanh chóng tìm ra mã bơm, vậy thì điểm cần tới tiếp theo chính là MyGrundfos, để có thể truy cập nhanh chóng vào các hạng mục giá cả, tình trạng sẵn hàng có, linh phụ kiện hay một loạt các công cụ hỗ trợ tự tìm kiếm.

Cách hướng dẫn khác