Hướng dẫn cách làm

Cách đạt được hiệu suất máy bơm cao nhất

Tính toán năng lượng máy bơm nhanh chóng và chính xác khi xác định kích cỡ.

Xem video và tìm hiểu thêm về cách tính năng lượng của máy bơm khi xác định kích cỡ.

Tìm hiểu cách tính hiệu suất máy bơm nhanh chóng

Việc tính toán và so sánh mức tiêu thụ năng lượng có thể tốn nhiều thời gian. Nhưng tại Trung tâm Sản phẩm Grundfos, bạn có thể nhanh chóng tính toán mức tiết kiệm năng lượng của máy bơm bằng cách sử dụng tiêu chí đánh giá chi phí vòng đời (LCC) - và lựa chọn máy bơm tiết kiệm năng lượng nhất cho dự án của bạn.

Bước 1: Xác định yêu cầu ứng dụng của bạn

Để tìm được máy bơm tiết kiệm năng lượng nhất đáp ứng nhu cầu của bạn, lựa chọn lĩnh vực ứng dụng và ứng dụng mà bạn quan tâm. Cài đặt lưu lượng và cột áp của bạn. Nhấn "xác định kích cỡ sản phẩm".

Bước 2: Đánh giá và so sánh máy bơm

Lựa chọn các thông số để đánh giá như mức tiêu thụ năng lượng. Một danh sách các sản phẩm sẽ xuất hiện, được liệt kê theo thứ tự giảm dần theo chi phí vòng đời tốt nhất. Lựa chọn máy bơm bạn quan tâm để xem biểu đồ tải. Bạn cũng có thể xem mức tiết kiệm năng lượng của mỗi máy bơm và các thông tin khác như xác định kích cỡ, mức tiêu thụ năng lượng của máy bơm và lượng phát thải CO2.

Bước 3: Lựa chọn và lập hồ sơ máy bơm

Bạn có thể lựa chọn máy bơm mà bạn thích và xuất hoặc in hồ sơ liên quan. Hoặc bạn có thể tiếp tục xem xét và so sánh các máy bơm khác để tìm ra sự cân bằng phù hợp về kích cỡ với mức tiết kiệm năng lượng của máy bơm.

Cách hướng dẫn khác