Hướng dẫn cách làm

Cách kiểm soát các tiêu chí lựa chọn máy bơm khi xác định kích cỡ

Khi sử dụng các công cụ xác định kích cỡ của Grundfos, bạn có thể cài đặt các tiêu chí lựa chọn máy bơm của riêng mình như các điểm công suất và chi phí năng lượng.

Tìm hiểu thêm về các tiêu chí lựa chọn máy bơm trong video này.

Dựa vào tiêu chí lựa chọn máy bơm của bạn

Đây là một cách thông minh để tìm ra một máy bơm phù hợp với một ứng dụng dựa trên các tiêu chí lựa chọn máy bơm của bạn.

Bước 1: Lựa chọn tiêu chí ứng dụng của bạn

Bắt đầu bằng cách truy cập 'Sản phẩm & Dịch vụ'. Để kiểm soát các tiêu chí đánh giá và làm cho quy trình lựa chọn của bạn trở nên dễ dàng hơn, hãy lựa chọn một ứng dụng trong tab lựa chọn. Nhập lưu lượng và cột áp hiện tại của bạn. Nhấp vào mũi tên 'xác định kích cỡ sản phẩm' để thu hẹp thêm phạm vi tìm kiếm của bạn.

Bước 2: Lựa chọn điểm công suất

Gõ vào điểm công suất của bạn và lựa chọn các tiêu chí đánh giá như giá hoặc chi phí năng lượng. Vui lòng lưu ý rằng chi phí năng lượng bị ảnh hưởng bởi phạm vi điều khiển, biểu đồ tải và thời gian tính toán.

Bước 3: Xem lại danh sách sản phẩm

Bạn sẽ được cung cấp một danh sách các sản phẩm đáp ứng các điểm công suất và tiêu chí đánh giá, được lọc theo chi phí vòng đời. Bạn cũng có thể tìm thấy các thông tin khác như chi phí năng lượng, năng lượng sử dụng mỗi năm và nhãn năng lượng để tìm được máy bơm chính xác, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng xác định kích cỡ máy bơm của mình.

Cách hướng dẫn khác