How to guide

Cách tìm máy bơm thay thế phù hợp.

Xác định máy bơm thay thế lý tưởng của bạn một cách nhanh chóng, bất kể loại máy bơm cũ hay hoặc nhà sản xuất.

Xem video và tìm hiểu cách tìm máy bơm thay thế phù hợp.

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm máy bơm thay thế của bạn

Bất cứ lúc nào bạn cần thay đổi một máy bơm, bạn cần phải tìm máy bơm thay thế phù hợp với ứng dụng. Bạn cũng có thể muốn đi xa hơn các tính năng cơ bản và tìm một máy bơm tối ưu hóa hệ thống tổng thể của bạn tốt hơn so với máy bơm cũ. Trung tâm Sản phẩm Grundfos giúp bạn xác định máy bơm thay thế một cách nhanh chóng, bất kể loại máy bơm cũ hay nhà sản xuất. Đây là cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm được máy bơm chính xác mà bạn cần cho các điểm công suất của mình và các yêu cầu khác của hệ thống.

Bước 1: Xác định máy bơm cũ của bạn trong hệ thống

Công cụ thay thế có hướng dẫn trong Trung tâm Sản phẩm Grundfos sẽ hướng dẫn bạn nhập thông tin về máy bơm cũ như mẫu mã, nhà sản xuất và tần suất. Chỉ cần thực hiện lựa chọn từ các menu thả xuống và nhấn "Khởi động".

Bước 2: Đánh giá các phương án máy bơm thay thế

So sánh máy bơm cũ của bạn với máy bơm mới mà hệ thống gợi ý. Xem các đường cong máy bơm tương ứng và so sánh với nhau. Thay đổi yêu cầu của bạn hoặc thông tin điểm công suất để xem cách hoạt động của máy bơm mới. So sánh các máy bơm theo số lượng bạn muốn để tìm được đúng giải pháp.

Bước 3: Lựa chọn máy bơm thay thế mà bạn mong muốn

Lựa chọn máy bơm mà bạn mong muốn để hiểu rõ hơn đường cong hiệu suất, kích thước, tuổi thọ và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm. Xuất hoặc in thông tin, hoặc đăng nhập và lưu trong 'Project' để đọc lại sau này.

Cách hướng dẫn khác