Hướng dẫn cách làm

Cách tìm kiếm bản vẽ CAD

Dễ dàng tìm kiếm và tải xuống các bản vẽ máy bơm 3D.

Xem cách tìm kiếm và tải xuống các bản vẽ máy bơm, bao gồm cả CAD.


Nhận các mô hình máy bơm 3D cùng với tất cả thông tin bạn cần

Khi thiết kế một ứng dụng, đôi khi có thể khó tiếp cận với mô hình máy bơm 3D. Tại Trung tâm Sản phẩm Grundfos, bạn có thể tìm kiếm và tải xuống các bản vẽ máy bơm, bao gồm cả CAD, một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bước 1: Tìm sản phẩm của bạn

Nhập sản phẩm mà bạn cần bản vẽ máy bơm và thông tin vào thanh tìm kiếm.

Bước 2: Lựa chọn thông tin bạn cần

Lựa chọn máy bơm của bạn và bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin máy bơm. Ở chế độ xem 3D, bạn có thể xoay máy bơm để xem tất cả các góc và tải xuống các bản vẽ CAD.

Bước 3: Tải xuống và in bản vẽ

Truy cập thư mục 'bản vẽ CAD' để tải xuống các định dạng CAD mà bạn cần, và chúng sẽ xuất hiện dưới dạng các tệp zip trong thư mục tải xuống của bạn. In khi cần.

Cách hướng dẫn khác