How to guide

Cách nhận đường cong máy bơm nhanh chóng

Cách nhanh nhất để truy cập các đường cong hiệu suất của máy bơm và các thông tin khác về máy bơm.

Tìm hiểu thêm về đường cong máy bơm trong video này.

Xem lại đường cong hiệu suất của máy bơm ngay lập tức

Bạn đang tìm kiếm cách nhanh chóng kiểm tra xem máy bơm bạn chọn có thể đáp ứng công việc của bạn không? Hoặc có giải thích về đường cong máy bơm của bạn không? Trung tâm Sản phẩm Grundfos giúp việc truy cập và đọc các đường cong máy bơm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, với một màn hình đơn giản về các đặc điểm của hệ thống để giúp bạn hiểu rõ hiệu suất máy bơm và kiểm tra lựa chọn máy bơm của bạn.

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm của bạn

Để tìm được đường cong hiệu suất máy bơm mà bạn cần, chỉ cần nhập tên máy bơm vào trường tìm kiếm "Sản phẩm" và lựa chọn sản phẩm và mẫu mã mà bạn muốn. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp đúng đường cong máy bơm cũng như thông tin bổ sung về máy bơm.

Bước 2: Xem lại thông tin

Khi đọc các đường cong máy bơm, chỉ cần gõ vào công việc của bạn hoặc chỉ cần nhấn trực tiếp vào biểu đồ và so sánh nó với đường cong máy bơm. Bạn cũng có thể thực hiện tính toán nhanh về hiệu suất, tốc độ và P1.

Bước 3: In đường cong máy bơm và dữ liệu bổ sung

Xuất hoặc in đường cong hiệu suất máy bơm của bạn và bất cứ phép tính nào bạn thấy hữu dụng. Bạn cũng có thể đăng nhập và lưu nó vào 'Dự án' để sử dụng sau.

Cách hướng dẫn khác