Sự bùng phát của COVID-19 đã cướp đi nhiều sinh mạng trên khắp thế giới và mọi hoạt động bình thường đã bị đình trệ. Phân tích của Vụ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Kinh tế và Xã hội (DESA) cho biết đại dịch Covid-19 đang phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại quốc tế. Với gần 100 quốc gia đóng cửa biên giới trong tháng qua, việc di chuyển của người dân và hoạt động du lịch đã ngừng lại.

Lệnh đóng cửa do đại dịch đã làm gián đoạn việc vận hành bình thường của máy bơm và hệ thống bơm trong các tòa nhà thương mại và các ngành công nghiệp khác nhau. Để đảm bảo hoạt động bình thường của máy bơm và hệ thống bơm sau thời gian đóng cửa, Bộ phận Dịch vụ Grundfos khuyến nghị áp dụng quy trình kỹ thuật tái khởi động các bơm.

Để biết hướng dẫn lắp đặt và vận hành của sản phẩm cụ thể, vui lòng truy cập Phần mềm chọn bơm Grundfos: 

https://product-selection.grundfos.com/front-page.html

Tải xuống bản PDF dưới đây để thực hiện các quy trình kỹ thuật để đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường.

Yêu cầu gọi lại để được trợ giúp thêm: