Koji se osobni podaci prikupljaju, za koju svrhu i na kojoj zakonskoj osnovi?

Vi ste suglasni da Grundfos može od Vas tražiti da navedete svoje ime i prezime, broj telefona i adresu e-pošte (u nastavku „osobni podaci“) prilikom sudjelovanja u istraživanju.

Grundfos koristi vaše osobne podatke u svrhu dostavljanja i provođenja ovog
istraživanja u vezi s uslugama koje Grundfos pruža. Nakon što ste ispunili
upitnik, vaše odgovore i osobne podatke Grundfos može koristiti da bi vas
kontaktirao u cilju poboljšanja Vašeg iskustva u vezi s uslugama. Osim toga,
Vaši se osobni podaci mogu koristiti u izradi anonimne statistike i izvještaja
o Grundfos uslugama.

Grundfos neće pohranjivati, prenositi ili na bilo koji način obrađivati Vaše osobne podatke osim ugore navedene posebne svrhe.

Obrada vaših osobnih podataka nužna je za izvršavanje gore navedene svrhe
na osnovu članka 5. Zakona o zaštiti osobnih podataka (”Službeni glasnik BiH”
br. 49/06, 76/11 i 89/11) (”LPPD”), i od25. 05. 2018.
godine na osnovu članka 6. stavka 1. redak a) Uredbe o zaštiti osobnih podataka
(Uredba (EU) 2016/679) („GDPR“). Grundfos može isto tako obrađivati vaše osobne
podatke kad to razumno smatra nužnim u slučaju ispunjavanja zakonskih ili
regulatornih obveza (u skladu sa člankom 6. LPPD i od 25. maja 2018. godineu
skladu s člankom 6. stavkom 1. retkom c) GDPR-a).

Da biste sudjelovali u istraživanju obvezno je da navedete svoje osobne
podatke. Ukoliko ih ne navedete nećete moći ispuniti upitnik.

Vi, naravno, možete u svakom trenutku povući suglasnost, a da pritom ne
utječete na zakonitost obrade podataka koja se temelji na Vašoj suglasnosti
prije povlačenja iste.

 

Gdje se pohranjuju podaci i kamo se prenose?

Vaši se osobni podaci pohranjuju na serverima koji se nalaze u EU.

Ovime ste suglasni da se Vaši osobni podaci mogu prenijeti izvan granica
Vaše zemlje. Ukoliko ste građanin EU-a, Vaši će se osobni podaci čuvati unutar
EU-a jer će Vaši osobni podaci biti pohranjeni na serverima u EU i obrađivat će
se u EU. Ukoliko ste građanin zemlje izvan EU-a, ovime ste suglasni da se Vaši
osobni podaci mogu prenijeti preko granica EU-a u Vašu zemlju i izvan nje u
gore navede svrhe.

Podrobnosti o kontroloru podataka i primateljima osobnih podataka

Kontrolor podataka je Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850
Bjerringbro, Danska i odgovoran je za sigurnost vaših osobnih podataka te može
Vaše osobne podatke dijeliti s Qualtrics LLC, 2250 N University Pkwy #48C,
Provo UT 84604, Sjedinjene Američke Države i drugim tvrtkama unutar Grundfos
grupe u gore navedene svrhe.

Druga ovlaštena treća lica mogu pristupiti i pohraniti osobne podatke
ukoliko to propisuju lokalni zakoni. Grundfos ograničava pristup takvih trećih
lica osobnim podacima kao i njihovo korištenje.

 

Vrijeme zadržavanja podataka

Vaši će osobni podaci biti pohranjeni samo za razdoblje u kojem su potrebni
u gore navedene svrhe. Ukoliko se pokrene bilo kakav sudski ili
disciplinskipostupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja trajanja
togpostupka, uključujući i sve eventualne žalbene rokove, a nakon toga će se isti
brisati ili arhivirati.

Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji bi omogućavao Vašu
identifikaciju za vrijeme duže nego je Grundfosu razumno potrebno da ostvari
svrhu u koju su isti prikupljeni ili u skladu sa mjerodavnim pravom koje se
odnosi na razdoblje zadržavanja podataka.

 

Kako možete pristupiti Vašim osobnim podacima? / Daljnja prava

U skladu s mjerodavnim pravom, pored svih ostalih prava, Vi imate sljedeća
prava (pod uvjetima utvrđenimmjerodavnim pravom): (i) provjeriti raspolaže li
Grundfos Holding A/S Vašim osobnim podacima, kakvom vrstom osobnih podataka
raspolaže te pristupiti odnosno tražiti kopiju tih podataka, i (ii) zahtijevati
ispravak, dopunu ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili koji
se obrađuju protivno važećim uvjetima, i (iii) tražiti od Grundfos Holding A/S
da ograniči prikupljanje, obradu ili korištenje Vaših osobnih podataka, i (iv)
u određenim okolnostima i zbog legitimnih razloga usprotiviti se obradi Vaših
osobnih podataka, i (v) tražiti prenosivost podataka.

Ukoliko želite znati više ili želite iskoristiti jedno ili više gore
navedenih prava, molimo Vas, obratite se Grundfos Holding A/S tako što ćete
poslati poruku e-poštom na adresu ECSS@grundfos.com.

U slučaju bilo kakvog prigovora, imate pravo svoj prigovor u vezi s obradom Vaših osobnih podataka dostaviti tijelu nadležnom za nadzor.