OBAVIJEST O PRIVATNOSTI – ANKETE

Koji se lični podaci prikupljaju?

Grundfos je prikupio kontakt podatke o vama i obrađuje samo one podatke koje želite pružiti kada odgovarate na Grundfos ankete. Takvi podaci su npr. vaš email, ime i prezime, telefonski broj (u daljnjem tekstu “lični podaci”). Pored toga, Grundfos prikuplja i obrađuje vaše odgovore iz ankete koji također mogu sadržati lične podatke.

Grundfos radi dvije različite vrste anketa:

Online anketa na Grundfos web-stranici
Kompanija Grundfos prikuplja i obrađuje vaše lične podatke koje navodite kada popunjavate online ankete na Grundfos web-stranici. Ti podaci mogu sadržavati e-mail, ime i privatni i/ili poslovni broj telefona (u daljem tekstu “lični podaci”). Pored toga, Grundfos prikuplja i obrađuje Vaše odgovore iz ankete koji takođe mogu sadržati lične podatke.

Pružanje ličnih podataka u online anketi na dobrovoljnoj je osnovi. Ako izaberete ostati anonimni i ne navedete lične podatke prilikom popunjavanja online ankete kompanije Grundfos, nikakvi lični podaci neće biti sačuvani ili obrađeni. Slobodni ste odlučiti da li želite dati svoje lične podatke kompaniji Grundfos. Međutim, u obavezi ste dati lične podatke ako želite da vas Grundfos kontaktira u vezi pitanja odnosno vaših potreba koje ste kompaniji Grundfos postavili u anketi.

E-mail anketa
Ukoliko popunite anketu koju ste dobili putem e-maila, znači da je kompanija Grundfos je već prikupila vaše lične podatke. Grundfos će prikupiti i obraditi dodatne lične podatke koji se mogu nalaziti u vašim odgovorima u anketi. Slobodni ste odlučiti da li želite učestvovati u anketi i dati odgovore kompaniji Grundfos.

Svrha prikupljanja ličnih podataka

Grundfos koristi lične podatke u svrhu slanja i provođenja anketa za kupce, a sve u cilju razvitka poslovanja u skladu sa potrebama i u svrhu brze reakcije na posebne potrebe kupca kao i pružanja brze podrške. Kada ispunite anketu, Grundfos može koristiti vaše odgovore i lične podatke kako bi vam se obratili u cilju što bolje saradnje i zadovoljstva kupaca.

Zakonska osnova za prikupljanje ličnih podataka

Obrada ličnih podataka je neophodna kako bi se ispunili ili zaštitili legitimni interesi kompanije Grundfos. Kompanija Grundfos smatra kako ovaj interes nadilazi sve interese ili temeljna prava i slobode ispitanika koji popunjavaju anketu, a koji bi mogli zahtijevati zaštitu ličnih podataka (Član 6. st. 1. tačka f Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679)). Legitiman interes i cilj Grundfosa je razvijati svoje poslovanje u skladu sa potrebama kupaca te pružiti bržu podršku, čime se postiže mogućnost da se kupcu pruži najbolje moguće iskustvo kupnje. Smatra se kako taj cilj ne bi trebao nadilaziti interese ili temeljna prava i slobode kupca koji popunjava anketu. Posebna pažnja pružena je činjenici da kupac može odbiti učešće u anketi, te činjenici da je anketa također i u interesu kupca čiji se podaci obrađuju, jer koristi se kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo. Vaši se lični podaci smiju obrađivati za druge potrebe samo ako je to potrebno i u skladu sa zakonskim ili regulatornim obvezama (npr. prijenos sudu ili tijelima kaznenog progona), ako ste pristali na određenu vrstu obrade ili ako je obrada na neki dugi način zakonita. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam sve relevantne informacije.

 

Gdje se lični podaci čuvaju?

Vaši lični podaci čuvaju se na Qualtrics serveru koji se nalazi u Irskoj i koji je kontroliran isključivo od strane kompanije Grundfos i u Grundfos Microsoft Azure bazi podataka u Irskoj.

Detalji o kontroloru podataka i primaocima ličnih podataka

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska, e-mail ecss@grundfos.com i lokalna Grundfos kompanija (zajednički nazivom “Grundfos”) zajednički su kontrolori podataka i odgovorni su za sigurnost podataka i obradu vaših ličnih podataka u skladu sa određenom namjenom.

Molimo pogledajte ovu poveznicu za pregled lokalnih Grundfos kompanija.

Grundfos može dijeliti vaše lične podatke sa trećim stranama koje djeluju kao
procesori podataka za kompaniju Grundfos.

U nastavku pogledajte koji su to procesori podataka:

  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska: Microsoft osigurava IT infrastrukturu.                        
  • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danska: SAP asistira kompaniji Grundfos u obradi podataka korisnika i pruža sistem za obradu.

  • Druge lokalne kompanije unutar Grundfos Grupe koje pružaju IT podršku.

  • Ostali procesori podataka, obično konsultanti, koji će pomoći IT podrškom prethodno navedenim procesorima i procesori koji pomažu prilikom obrade vaših ličnih podataka, a u ime kompanije Grundfos.

Druge ovlaštene treće strane možda mogu imati pristup ili čuvati lične podatke ako to zahtjeva ili im dozvoljava važeći zakon (npr. organi vlasti, sudovi, spoljni savjetnici i slične treće strane koje predstavljaju državne organe).

Prijenos ličnih podataka

U određenim slučajevima, vaši lični podaci mogu biti prenijeti izvan EU/EEA. Grundfos osigurava da će takav prijenos biti proveden u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Ovo podrazumijeva da svaka strana izvan EU/EEA koja dolazi u posjed vaših ličnih podataka mora osigurati odgovarajući nivo zaštite, na primjer ulaskom u ugovorne klauzule po standardu EU ili uvođenjem i poštovanjem obavezujućih korporativnih pravila, gdje je to primjenjivo. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovoga, dobro došli ste kontaktirati Grundfos – pogledajte kontakt informacije u dijelu “Kako pristupiti ličnim podacima?/Dodatna prava”.

Vrijeme čuvanja

Grundfos će čuvati vaše lične podatke samo koliko je neophodno za ispunjenje prethodno navedene svrhe, što znači da će Grundfos čuvati vaše podatke u razdoblju od 24 mjeseca nakon završetka ankete. Neki od ličnih podataka se mogu čuvati u dužem periodu u anonimnoj formi koja ne dopušta da budete identificirani.

Neki od Vaših ličnih podataka mogu, međutim, biti sačuvani u svrhu knjigovodstva ili radi odbrane pravnih zahtjeva. Lični podaci će biti čuvani do isteka zakonskog perioda.

Kako pristupiti ličnim podacima?/Dodatna prava

Po važećem zakonu, vi imate različita prava (po uslovima postavljenim u važećem zakonu).

Pravo pristupa: Imate pravo dobiti od nas potvrdu da li se vaši lični podaci obrađuju i tamo gdje je to slučaj, da zatražite pristup tim ličnim podacima. Pristup informacijama uključuje – između ostalog – svrhu obrade, kategorije ličnih podataka i primaoce ili kategorije primaoca kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni. Međutim, ovo nije apsolutno pravo i zainteresirana ili druga lica mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje zatražite, naplaćujemo razumnu nadoknadu na osnovu administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo na ispravak netačnih ličnih podataka. U ovisnosti od svrhe obrade, imate pravo dopune nepotpunih ličnih podataka, uključujući u to i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo da budete zaboravljeni”): Pod određenim okolnostima, imate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i u obavezi smo da takve lične podatke obrišemo.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim okolnostima, imate pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka. U ovom slučaju, dotični podaci će biti označeni i mogu se obraditi samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim okolnostima, u svako vrijeme imate pravo na prigovor u vezi obrade ličnih podataka od strane kompanije Grundfos, na osnovu svoje konkretne situacije. Kompanija Grundfos je u obavezi da zaustavi obradu vaših ličnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim okolnostima, imate pravo zaprimiti svoje lične podatke koje ste nam dali, u strukturiranom, opće korištenom i računarski čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom poslovnom entitetu bez prepreka sa naše strane.

Ako želite saznati više ili želite primijeniti jedno ili više navedenih prava, kontaktirajte kompaniju Grundfos Holding A/S slanjem e-maila na ecss@grundfos.com. Neke Grundfos kompanije imaju lokalnog službenika za zaštitu podataka koga takođe možete kontaktirati. Na ovom linku možete pronaći lokalne službenike za zaštitu podataka.

Podnošenje pritužbi

U slučaju pritužbi kod obrade vaših ličnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu i nadležnom nadzornom tijelu.

Promjene obavijesti o privatnosti

Zadržavamo pravo promijeniti ili dopuniti ovu Obavijest o privatnosti u bilo koje vrijeme. U mjeri u kojoj se promjene Obavijesti o privatnosti smatraju važne i značajne, bit ćete upoznati sa ovim, na lokalnoj web stranici.