Case

Ny fremsynet struktur bag Gillelejes nye renseanlæg

“ Det nye anlæg i Gilleleje er bygget oven på det gamle renseanlæg”

Finn Sørensen, driftsleder i Gribskov Forsyning Spildevand

Otte renseanlæg bliver til to med Gribskov Forsyning Spildevands nye struktur for håndtering af den nord-sjællandske kystkommunes spildevand. Centralisering og den nyeste biologiske teknologi tager højde for spids-belastning, skybrud, rent badevand, et godt arbejdsmiljø og en god, bæredygtig økonomi. For Grundfos er projektet en blåstempling som totalleverandør af alle pumpeløsninger til både renseanlæg og transportpumpestationer.

Der er 28.553 ejendomme i Gribskov Kommune, og mere end halvdelen af dem er sommerhuse langs den populære nordsjællandske kyst. Det har i sig selv været lidt af en udfordring for Gribskov Forsyning Spildevand, hvor otte aldrende renseanlæg skulle håndtere både store sæsonudsving og truende mængder af regn under skybrud.

Nu bliver seks af de gamle renseanlæg til moderne pumpestationer. I et sammenhængende ledningsnet ledes spildevandet via transportpumpestationer til et nyt, topavanceret og automatiseret renseanlæg i Gilleleje. Procestankene på de gamle anlæg er omdannet til lokale regnvandsbassiner.

Nytænkning med god økonomi

Det er en stolt driftsleder, Finn Sørensen, der fortæller om projektet – et projekt, hvor de bedste løsninger på alle tidens krav til miljø, arbejdsmiljø og bæredygtighed i teknologi og økonomi er blevet prioriteret.

”Vi har haft et fantastisk samarbejde med VAM som entreprenør, Rambøll og COWI som rådgivere og Grundfos som totalleverandør af alle pumper til både renseanlæg og pumpestationer,” konstaterer Finn Sørensen. ”Vi havde egentlig forestillet os, at vi skulle bevare tre af de gamle, mellemstore renseanlæg, men VAM udfordrede os. Man foreslog, at vi kun bevarede Helsinge Renseanlæg til 27.000 PE og byggede et nyt, 50.000 PE stort anlæg i Gilleleje, som kunne modtage det urensede spildevand fra hele nordkysten via en knap 30 kilometer lang transportledning.”

En gennemregning viste, at der var rigtig god økonomi i forslaget, som også var begunstiget af praktikken under byggeriet af det nye renseanlæg.

 

Glidende overgang fra gammelt til nyt

”Det nye anlæg i Gilleleje er bygget oven på det gamle renseanlæg,” fortæller Finn Sørensen. ”Det betød, at vi kunne holde det gamle anlæg kørende, mens vi byggede den første af de to nye, identiske proceslinjer. Da den første procestank og efterklaringstank var i drift, lukkede vi det gamle anlæg ned, begyndte nedbrydningen og gik i gang med proceslinje 2. Der er tale om en fordobling af kapaciteten med to procestanke, otte meter dybe og med en diameter på 52 meter – 18.000 m3 i hver tank med efterklaringstanken i midten.”

Alt er nyt! En moderne indløbspumpestation. Ristebygning med sandvasker, så ca. seks tons renset sand hver måned kan genbruges som vejfyld. Sand- og fedtfang. Mellempumpestation til Bio-P tanken, hvor fosfor fjernes biologisk. Procestanke, hvor slammet iltes så nitrat og nitrit bliver til frit kvælstof i en to-døgns biologisk proces. Pumpestationer til returslam og overskudsslam. Iltningstrappe, som sørger for 60% ilt i det helt rene vand, der via udløbspumpestationen ledes 415 meter ud i Kattegat gennem en nyanlagt havledning.

Tidligere skete udledningen til Kattegat via Søborg Kanal, der løber gennem Gilleleje Havn. Det sker stadig for en tredjedel af det rensede spildevand for at sikre vand i kanalen og et godt havnemiljø. Det gamle regnvandsbassin er ombygget, så det nu kan håndtere øgede regnmængder fra Gilleleje by.

Godt for omgivelser og medarbejdere

Med det nye anlæg er Gilleleje helt i front med kvaliteten af det rensede spildevand – 3 mg kvælstof pr. liter, hvor lovkravet er 5,5 mg. Også når det handler om miljø og arbejdsmiljø, er det nye renseanlæg et skoleeksempel.

”Vi befinder os ret tæt på en skole og på byen, så alle lugtende processer er lukket inde, og luften filtreres gennem kulfilter,” fortæller Finn Sørensen. ”Byggeriet er støjdæmpet og nedsænket, så det ikke er synligt fra byen, og for os medarbejdere, er der taget alle hensyn, med en optimal indretning og gennemtænkt servicering. Vi har fået det bedste af det bedste, der betyder, at anlægget i Gilleleje faktisk kan være ubemandet – vi kan overvåge og fjernstyre via SRO og telefoner. Styringen går selv ind og recirkulerer mere slam i de spidsbelastninger, der tidligere var vores udfordring,” siger driftslederen, som dog stadig selv har et vågent øje med spidsgas, slamkoncentrationer og det gode samarbejde.

Gennemtænkt med Grundfos

”Vi har i forvejen Grundfos-pumper på 110 transport-pumpestationer og over 1000 mini-pumpestationer, så vi kender produkterne og vi er fortrolige med servicering og den håndtering, der følger med, og det er meget vigtigt i så stor en sag,” siger Finn Sørensen, der har udstyret hele projektet på Gilleleje Renseanlæg med Grundfos pumper – fra de mindste doseringspumper til de store spildevandspumper, hvor de største vejer det samme som en personbil.

“ ...vi kender produkterne og vi er fortrolige med servicering og den håndtering, der følger med, og det er meget vigtigt i så stor en sag.”

Finn Sørensen, driftsleder i Gribskov Forsyning Spildevand

 

33 Grundfos pumper holder processerne kørende på renseanlægget og 14 nye transportpumpestationer pumper urenset spildevand fra Nordsjælland til Gilleleje.

Senior salgsingeniør Tom Thomsen glæder sig over, at der står Grundfos på hele paletten i et projekt, der på bedste vis præsenterer selskabets kapacitet på spildevandsløsninger.

”Vi har løsningerne, der kan give det store tryk, der er nødvendig på transportledningerne, og vi har muligheden for at tilpasse vores produkter til præcist den langsomme hastighed, der er nødvendig for ikke at slå slamflokkene i stykker i renseanlægget. Desuden kan vi regulere frekvensen efter, hvor meget der skal flyttes i forhold til tilløbet,” siger Tom Thomsen, hvortil Finn Sørensen supplerer: ”Og det er godt, for vi er meget opmærksomme på  driftsomkostningerne – hvor meget det koster at flytte spildevand.”

Og her kan man hos Gribskov Forsyning Spildevand glæde sig over, at man ikke alene har fået et af Danmarks mest avancerede renseanlæg med en bæredygtig løsning udelukkende med biologiske metoder, men også med en ny, centraliseret struktur, der også er økonomisk bæredygtig. 

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.