Case

Nye forretningsmuligheder med indregulering af varmeanlæg

Jeg følte virkelig, at anlægget var indreguleret helt perfekt.
Per Rasmussen, senior vvs-installatør, Uggerly Installation

Når varmeanlæggets gamle cirkulationspumper udskiftes med nye, skal systemet funktionsafprøves og rapporten indsendes til kommunen.

Bøvl? Nej en god forretning – også for boligejeren, siger senior vvs-installatør Per Rasmussen, der aldrig havde troet, at han skulle se det smarte i at bruge en app.

Udfordringen

Per Rasmussen fra Uggerly Installation lod sig overtale. I stedet for den gamle, kendte metode med indregulering ved hjælp af opmåling af rum, gætterier om længder og dimensioner på gulvvarmeslanger og opslag i skemaer og tabeller før tallene kan indskrives i de krævede skemaer – ja, så blev den 64-årige nordjyde udstyret med to Grundfos-apps på sin mobiltelefon.

Grundfos GO Remote er en app, der primært bruges til funktionsindstilling af ALPHA3-pumperne, mens Grundfos GO Balance sørger for helt præcis indregulering af det radiator- eller gulvvarmeanlæg, som både ALPHA3- og ALPHA2-pumperne forsyner.


Helt perfekt indregulering

Det var første gang Per skulle montere og indregulere ALPHA3-pumper, som var valgt til at erstatte tre gamle, uøkonomiske cirkulationspumper i et gulvvarmeanlæg i en ældre, ombygget villa.

”Fordelen ved ALPHA3 er, at du kan indregulere pumperne helt nøjagtigt, fordi de kommunikerer direkte med den telefon eller tablet, hvor de to apps er installeret,” forklarer Grundfos-salgstekniker Morten Vinther, der ved, hvor meget en præcis indregulering af varmeanlæg betyder for komforten. ”I dag er der ingen, der vil acceptere at have kolde fødder. Så appen gør faktisk to ting: den gør processen nem for installatøren, så han får mere tid til andre opgaver, og så sikrer den familien en bedre varmeoplevelse.”

Og selv om den garvede vvs-installatør ikke er en haj til apps, er han alligevel imponeret over resultatet. ”Da jeg var færdig, følte jeg virkelig, at anlægget var indreguleret helt perfekt.”


Den fortæller mig jo, hvad jeg skal gøre

”Det er overraskende simpelt: du tager rum for rum og indtaster de data, appen be’r dig om – for eksempel areal, ønsket rumtemperatur, gulvbelægning og afkøling,” forklarer Per. ”Så lukker du op for vandet til et rum af gangen. Systemet finder selv rummet med den længste slange og fortæller, at der her skal skrues helt op for varmen. Så sætter du dig ved pumpen med dens forindstilling og følger på en slags ’speedometer’ på skærmen anvisningen til at hæve eller sænke flowet, indtil appen siger ’Stop’ og ’Gem data’. Systemet tager selv flow og rørmodstand i slangerne med i beregningerne.”

Til slut samles alle data til en rapport i pdf-format, der kan underskrives på skærmen af både boligejeren og installatøren og sendes som ansøgning om ibrugtagningstilladelse hos kommunen. 

Gør det til et speciale og en god forretning

Lige godt to timer tog det for Per første gang han foretog indreguleringen, og han er sikker på, halvanden til to timer er normen fremover. ”Det virker meget professionelt over for boligejerne – meget mere end ’gammeldags’ manuel udregning, der jo næsten ta’r lige så lang tid og til sammenligning er langt mere usikker,” understreger senior-installatøren.

Allerede dagen efter ALPHA3-installationen overbeviste Per en anden boligejer med en lignende gammel, energislugende cirkulationspumpe om, at en ALPHA3 med betalt indregulering ville være tjent hjem på halvandet år.

”Jeg tror, at mange vvs-virksomheder vil gøre klogt i at udpege fx en seniormedarbejder eller en af de yngre, der er vild med it-teknologi, til specialist på installation og indregulering af cirkulationspumper. At sørge for en bedre opvarmning i hele boligen samtidig med, at vi sparer boligejerne for penge og skaber meromsætning til os selv, det er da noget, der går op i en højere enhed,” lyder opfordringen fra Per, der selv bruger tre dage om ugen på den slags arbejde.

Et arbejde, den garvede håndværker aldrig havde troet skulle blive med en app som kollega.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.