Case

Se de tekniske problemer i ejendommen, før de opstår

Overvågning, styring og drift af vand- og varmeinstallationer i beboelsesejendomme kræver ikke nødvendigvis investering i CTS-systemer. Grundfos tilbyder en enkel løsning, der også kan forudse driftsproblemer. 

”I større installationer har CTS-systemer sin berettigelse. Men i mange mindre og mellemstore beboelsesejendomme skyder systemerne over målet, når det handler om styring og overvågning af vand og varme,” siger Morten Gregersen, der bl.a. arbejder med energioptimering af beboelsesejendomme hos Grundfos. ”Derfor har vi udviklet en enkel og billigere løsning, hvor boligforeninger og ejendomsadministratorer kan vælge at løse opgaverne hjemme fra sofaen, hvis det er nødvendigt. Løsningen hedder Grundfos BuildingConnect, som ikke kun kan håndtere pumper og pumpedrift, men alle bygningens VVS-installationer.” 

Det store overblik

BuildingConnect overvåger, styrer og regulerer online driften af varmeanlæg og brugsvand inklusiv blandesløjfer med varmeautomatik, varmevekslere, energimålere og ventiler. 

”BuildingConnect opsamler og analyserer løbende data om varmeforbrug, frem- og returtemperatur, afkøling og driften generelt. Resultatet er en konstant god varmeøkonomi og den nødvendige temperatur i brugsvandssystemet, så man undgår legionella,” forklarer Morten Gregersen. ”De indsamlede data kan også bruges til at forudse behovet for service og vedligeholdelse. Er der fx en ventil, der ikke reagerer optimalt, og som derved slides unødigt, eller falder gennemsnitsafkølingen over tid, ja så sender BuildingConnect en advarsel. Er det kritisk, får man en alarm med beskrivelse af problemet og forslag til, hvad der skal gøres. Så det er ikke længere nødvendigt at inspicere de fysiske, tekniske installationer for at være sikker på, at alt kører, som det skal.”

BuildingConnect kan også automatisk udarbejde den årlige energirapport, mens de indsamlede data fra energimålere viser, om den aktuelle drift afviger fra normen. 

 

Gratis screening er udgangspunkt

BuildingConnect kan overvåge tekniske installationer i flere bygninger i samme system, og informationerne lagres og behandles i et cloud-system. Alle bygninger vises overskueligt som et grafisk oversigtskort på både computer, tablet og telefon.

Grundlaget for opstarten er en screening, som Grundfos udarbejder gratis for hver installation. ”Det giver fra starten et indblik i de mulige energibesparelser,” forklarer Morten Gregersen, der i den igangværende bølge af energirenoveringer ser Grundfos-løsningen som et godt værktøj til at skabe en grøn bygningsprofil med så lav CO2-udledning som mulig. 

”Det er jo tankevækkende, at 85% af den eksisterende bygningsmasse stadig er i brug i 2050, når vi samtidig oplever, at det kun er 1% af bygningerne, der renoveres årligt. Og her er det typisk tag, vinduer og isolering, der får den store tur, mens mange glemmer de tekniske installationer. Resultatet kan være nyrenoveringer med 50 år gamle tekniske anlæg,” konstaterer Grundfos-rådgiveren, der har eksempler på beboelsesejendomme, som har halveret energiomkostningerne ved at medtage de tekniske installationer, når bygningen renoveres.

De attraktive boliger

I ældre beboelsesejendomme opleves ofte problemer med for lidt varme og lang ventetid på varmt vand i de fjernest beliggende lejligheder.

”Her tilvejebringer de nyeste Grundfos cirkulationspumper ikke kun et stort potentiale for energibesparelser, fordi de tilpasser sig det aktuelle behov. De er også garant for højere komfort for beboerne ved fx at øge vandtrykket og recirkulere det varme vand, så der hele tiden er varmt vand i hanerne,” forklarer Morten Gregersen. Han slutter med at tilføje, at en indregulering af radiatorer og gulvvarme, som skaber optimal varmefordeling i hvert enkelt rum, er et oplagt sted at starte sin energirenovering.