Case

Effektiv og rentabel fjernelse af svovlbrintegener hos forsyningsselskab

After installing the Grundfos solution, the smell problem is completely gone. The hydrogen sulphide sensor in Hobro indicates zero, and the complaints have stopped.
Brian Frost. Mariagerfjord Vand A/S

Mariagerfjord Vand A/S is a Danish public utility company wholly owned by the Mariagerfjord county. The company operates the municipal water and sewage works and pipe networks, serving the approx. 42,000 citizens of Mariagerfjord county including the city of Hobro (population approx. 12,000). The company aims to handle wastewater in an efficient and environmental way while providing its services in a cost-effective manner.

Svovlbrinte medfører både klager og korrosion af rørnettet

Indtil for nylig var beboerne i en del af Hobro plaget af lugten af svovlbrinte. Lugtproblemet kom fra brønde uden for byen, hvor en pumpestation sikrer transport af spildevandet. Udviklingen af svovlbrinte i de tryksatte rør var så høj, at der blev målt koncentrationer på op til 500 ppm i brøndene. Ud over alvorlige lugtgener nedbryder svovlbrinte også rørene, og skaber et potentielt farligt arbejdsmiljø for driftspersonalet.

Problemer med svovlbrinte kan være svære at forudsige, hvilket desværre også betyder, at de kan være svære at løse. Forkomsten af svovlbrinte afhænger af mange faktorer som f.eks. temperatur, spildevandets sammensætning og tilbageholdelsestid i rørene, samt hvornår og hvor længe pumpen i brønden kører. For at kunne håndtere uforudsigeligheden i udviklingen af svovlbrinte er det vigtigt, at man vælger en løsning ud fra faktiske driftsforhold.

Grundfos Svovlbrinteløsning

Tilpasning til aktuelle forhold er netop den tilgang, der betød, at man i 2015 valgte en Grundfos Svovlbrinteløsning til Hobro-pumpestationen. Hjertet i svovlbrinteløsningen fra Grundfos er en avanceret styringsalgoritme, der er installeret i Grundfos Remote Management (GRM). GRM modtager signaler fra en gasfase-logger, der er installeret i en brønd. Gasfase-loggeren udfører en måling én gang hvert 15. sekund og sender målinger inden for de sidste 24 timer til GRM. Baseret på disse data beregner svovlbrinteløsningen automatisk den korrekte doseringsmængde af jernsulfat.

 

Algoritmen i Grundfos' Svovlbrinteløsning tilpasser løbende mængden af jernsulfat til det aktuelle behov i pumpens hovedledning, hvilket betyder, at driftspersonalet undgår at styre doseringen manuelt. I tilfælde af problemer advarer GRM operatørerne, og personalet kan til enhver tid få adgang til det internetbaserede system for at se driftsstatus og foretage nødvendige justeringer.

 

Resultatet

Hidtil har resultaterne af Grundfos Svovlbrinteløsning været meget positive. ”Efter vi installerede Grundfos-løsningen, er lugtproblemet helt væk. Svovlbrinte-sensoren i Hobro viser nul, og klagerne er stoppet ”, siger Brian Frost.

Ud over at forbedre kundetilfredsheden har Mariagerfjord Vand også opnået betydelige økonomiske fordele. Med Grundfos Svovlbrinteløsning er prisen pr. kubikmeter behandlet spildevand faldet til 0,05 euro (baseret på et gennemsnitligt forbrug på 590 ml flydende jernsulfat pr. kubikmeter spildevand ved pumpestationen i 2015, og til en pris på 0,06 euro pr. kilo jernsulfat). Hos Mariagerfjord Vand har Grundfos Svovlbrinteløsning resulteret i en kemikaliebesparelse på ca. 70 % i området.

Anlægget er bygget til at justere den doserede mængde jernsulfat i henhold til daglige og sæsonmæssige variationer i svovlbrintemængder, som derfor er faldet betydeligt (fra op til 500 ppm til 0 med enkelte, isolerede afvigelser på ca. 50 ppm). Desuden er det ikke længere nødvendigt for personalet i Mariagerfjord Vand at bruge tid på at overvåge anlægget og manuelt justere den kemiske dosis, så den passer til det aktuelle behov. Det reducerer arbejdsbyrden i forhold til brøndene - dyrebar tid, der kan bruges til håndtering af andre opgaver.

Som et ekstra positiv resultat af Grundfos Svovlbrinteløsningen forventer Mariagerfjord Vand at kunne spare penge på vedligeholdelse af rørnettet. Den kraftigt reducerede mængde svovlbrinte betyder nemlig, at pumper og rør ikke korroderer så hurtigt som tidligere og derfor ikke skal udskiftes så ofte. "Svovlbrinte opløser kalken i vores betonrør. Men efter installationen af Grundfos-løsningen, forventer vi, at der vil gå længere tid, før de bør udskiftes ”, forklarer Brian Frost.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.