Case

Grundfos leverede præcis og driftssikker løsning til specialbryggeri

Indledning

Ensartethed er altafgørende i forbindelse med brygning af øl. Vandkvaliteten skal overvåges nøje, så hver øl smager på samme måde, uanset hvor den skal sendes hen. Det gælder ikke mindst for MadTree Brewing, der er Ohios første bryggeri, som fremstiller specialøl på dåse. Siden virksomhedens grundlæggelse i 2013 har den benyttet omvendt osmose (reverse osmosis = RO) til alt procesvand.

RO kan afstemme råvandet, hvilket er en vigtig proces i fremstillingen af MadTrees anmelderroste ølsortiment. Hver enkelt øl, lige fra en tysk Kölsch til en fransk Saison, har en ensartet mineralprofil og en nøjagtig bryggevandsprofil.

Situationen

I de første år var en af de største udfordringer for bryggeriet at følge med efterspørgslen. Efter at have ramt en maksimal kapacitet på 25.000 tønder øl besluttede virksomheden at flytte produktionen til et nyt og større sted. Ved at udvide den potentielle kapacitet og understøtte fremtidig vækst kunne produktionen øges til 180.000 tønder.

"Vi havde ikke alene brug for at øge RO-produktionshastigheden med et større anlæg, men skiftede også fra brøndvand til den offentlige vandforsyning i MadTree 2.0", siger Director of Brewing Operations, Matt Rowe.

Overgangen til produktion med vand fra den offentlige vandforsyning i Cincinnati stillede virksomheden over for en
række nye forbehandlingskrav, som indebar en kemisk injektion i RO-enhedens forfilterdel for at fjerne de kloraminer, der var tilsat vandet fra den offentlige vandforsyning.

"Vi havde erfaring med flere forskellige brands inden for peristaltiske pumper i vores tidligere RO-installation og vidste, hvilke problemer vi kunne forudse med dem, og dem ville vi meget gerne undgå i vores nye installation", siger Rowe.

Løsningen

For at opfylde sin vision om en mere effektiv og vækstklar virksomhed indgik MadTree en aftale med Veolia Water Technologies om levering af et rammemonteret RO-anlæg, der opfyldte bryggeriets behov.

Der blev specificeret to Grundfos SMART Digital-doseringspumper og en lodret flertrinscentrifugalpumpe fra Grundfos CRN-serien – baseret på RO-anlæggets kapacitet på ca. 0,4 m3 i minuttet. Rowe tilføjer, at doseringspumperne blev valgt på grund af deres præcision over et bredt område ved kemisk injektion i to centrale punkter i processen.

Ud over RO-anlægget anvender MadTree to Grundfos CRN-pumper til vandforsynings- og -recirkulationssystemet og to Grundfos CR-pumper til dampgeneratorens fødevandsledning.

Resultatet

Grundfos-pumperne har kørt uden problemer, siden de blev taget i brug i 2017. Rowe anbefaler Grundfos baseret på brugervenlighed, herunder gode muligheder for at justere flowhastigheden via en enkel grænseflade, minimal vedligeholdelse og høj driftssikkerhed.

Tidligt i RO-anlæggets levetid var der behov for at justere den præcise mængde kemikalier, der skulle injiceres for at fjerne kloraminerne i bryggeriets vandforsyning. I stedet for at tilkalde en Veolia-tekniker kunne Rowes team selv indtaste justeringerne inden for pumpens 3.000:1-reguleringsområde og dermed opfylde anlæggets krav.

"De Grundfos-pumper, vi bruger til de to injektionspunkter i vores anlæg, har fungeret fejlfrit og er meget lette at håndtere og justere for slutbrugeren", siger Rowe.

Rowe fortæller, at MadTree købte to backup-enheder som en del af sin beholdning af vigtige reservedele. Han tilføjer: "Så godt som det går nu, ved jeg ikke, om vi nogensinde får brug for dem!"

Grundfos leverede

Til styring af effektivitetsbehovene og de skiftende vækstkrav
leverede Grundfos to SMART Digital-doseringspumper og en lodret flertrinscentrifugalpumpe fra Grundfos CRN-serien til et RO-anlæg med en kapacitet på ca. 0,4 m3/h.

Øget effektivitet og fleksibilitet

"De Grundfos-pumper, vi bruger til de to injektionspunkter i vores anlæg, har fungeret fejlfrit og er meget lette at håndtere og justere for slutbrugeren" – Matt Rowe, Brewing Operations Director

Projektoplysninger

Emne: Vandbehandling
Kontinent: Nordamerika
Sted: Cincinnati, Ohio/USA
Markedsområder: Industri
Anvendelsesområder: Føde- og drikkevarer
Produkter: CR/CRN/SMART Digital-dosering

Føde- og drikkevarer

Der findes allerede løsninger til at opnå en mere bæredygtig fremtid for føde- og drikkevareindustrien.