Case

Guldborgsund bygger skoleeksempel på fremtiden

Den nye Sundskole lidt uden for Nykøbing Falster bliver Danmarks første permanente Svanemærkede folkeskole med stort fokus på miljø og indeklima. Men også udenfor venter der nytænkning og forbedret arbejdsmiljø. Guldborgsund Forsyning har nemlig udstyret skolen med en anderledes pumpebrønd fra Grundfos. 

Toppen kan også monteres i forbindelse med renovering af gamle brønde i cement. Så her kan vi nu også skabe større sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
Lars Fisker, Anlægschef, Guldborgsund Forsyning

Det er det største anlægsprojekt i Guldborgsund Kommunes historie, og Sundskolen bliver et fyrtårn i dansk skolearkitektur – skabt af internationalt anerkendte arkitekter sammen med lokalt forankrede entreprenører og arkitekter. Husets tag danner en græsbeklædt bakke med udsigt over landskabet, facaderne er beklædt med strå og indvendig er bæredygtigheden tænkt ind med lavt energiforbrug, godt indeklima, skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, certificerede materialer og genbrug. 

Når de ca. 600 elever og lærere indtager den nye skole i september 2022, er Guldborgsund Forsyning klar til at tage sig af spildevandet, der opsamles i en pumpestation for foden af byggeriet. Herfra løftes det videre til det offentlige kloaksystem.


”En kæmpe gevinst for arbejdsmiljøet”

Grundfos pumpestationer er velkendte i Guldborgsund Forsyning, hvor omkring 2.500 rotationsstøbte PE-brønde er leveret færdigmonterede til kloakering i det åbne land. Men alligevel kunne senior salgsingeniør Klaus Gerhard Hansen præsentere anlægschef Lars Fisker fra Guldborgsund Forsyning for en ny Grundfos-detalje, der forventes at blive ny standard i mange fremtidige pumpestationer. 

”Det er en synlig detalje – en kæmpe gevinst for arbejdsmiljøet,” fortæller salgsingeniøren. ”Brønden er udstyret med en ny top, der med et aluminiumsskørt hæver sig en meter over jorden. Det betyder, at man nu kan åbne låget over brønden og inspicere pumpebrønden stående og sikkert uden fare for at falde ned i den. Det er derfor en opgave, som en enkelt medarbejder nu kan foretage sikkert alene.”

Også adgangen til ventilerne er ført over jorden, så servicering kan klares fra et installationsskab, der er integreret i den nye top. ”Og når så terrænskabet med eltavle og styring placeres vinkelret på og lige ved siden af brønden, kan det hele betjenes fra samme behagelige arbejdsstilling,” konstaterer Lars Fisker, der har bestilt endnu en pumpebrønd med top, hvor også en afsenderstation for rensegrise er integreret i installationsskabet.

Klaus Gerhard Hansen, Senior Sales Engineer, Grundfos, med Lars Fisker, Anlægschef, Guldborgsund Forsyning.


En succeshistorie om dialog

Selv om byggeriet af den nye skole først lige er begyndt, er pumpestationen klar til brug, og det kan man takke god planlægning, tæt dialog og et forbilledligt samarbejde mellem alle de involverede parter for, siger anlægschefen. Han kalder det en rigtig succeshistorie.

Det er skolen som bygherre, arkitekter og entreprenører sammen med kommunen og det kommunalt ejede Guldborgsund Forsyning, der har forberedt sig grundigt til byggearbejdet, som er beregnet til ca. 15 måneder for 8.453 m2 skole på et 8 hektar stort areal. 

Netop fordi hele arealet er tænkt ind, er arbejdet med pumpebrønden klar nu. ”Vi kommer ikke til at stå i vejen for de øvrige entrepriser,” fortæller Lars Fisker. ”Vi har forberedt pumpestationen til den børneinstitution, der etableres på området senere, og stikledningen er forberedt, så vi ikke skal ind på arealet igen, når belægningerne til den tid er færdige.”

Og så har den tætte dialog betydet, at Guldborgsund Forsyning har kunnet bidrage med mere end en spildevandsløsning.

Klar til 800 liter overfladevand i sekundet

Der er mangel på robuste recipienter i området omkring Nykøbing Falster. ”Vores udledningstal til gamle åløb og lignende er lave,” forklarer anlægschefen, som derfor kunne forudse store omkostninger til etablering af store rørledninger og forsinkelsesbassiner for at bortlede overfladevandet – med mindre lodsejeren kan få myndighedernes tilladelse til nedsivning direkte på skolens matrikel. 

Så selv om bortledning af overfladevand er lodsejerens anliggende, engagerede Lars Fisker sig med succes i dialogen mellem bygherren, entreprenøren og myndighederne for at få tilladelse til nedsivning. Så når det forventede ekstreme vejr i fremtiden resulterer i skybrud over Sundskolen, er en klimatilpasset løsning klar til hvert sekund at sende op til 800 liter vand ned til opbevaring i undergrunden – på egen grund og uden omkostning for forsyningsselskabets andre kunder. 

Det er alt sammen gode erfaringer, som Guldborgsund Kommune og Forsyningen kan bruge i det aktuelle samarbejde om nye klimaplaner, der også skal tage højde for den hastige byudvikling, som området nyder godt af i disse år. Med masser af nyt byggeri og tilflytning. Og med en Svanemærket skole og et kommunalt bæredygtigt fokus som nogle af trækplastrene. 

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.