Case

Intelligente styringer i forsyningsselskab: energibesparelser og mindre vandindsivning

It’s really important that we draw on each other’s strengths and find good cooperation partners like Grundfos. In the long run, we will really benefit from this.
Casper Koch Nodow. Wastewater Network Manager, Provas.

Provas forsyningsselskab i Haderslev har ansvaret for både drikkevand, spildevand og affaldshåndtering. Ligesom mange andre forsyningsselskaber ønskede Provas at reducere driftsomkostningerne for at muliggøre fremtidige investeringer. En energibesparelse på tværs af netværket, der består af 150 pumpestationer, ville være med til at sikre, at forsyningsselskabet kunne nå dette mål.

Indsivende vand var dog et stort problem for Provas: Det udgjorde ikke mindre end en faktor fem i infiltreringsvolumen sammenlignet med den mængde, som forsyningsselskabet blev betalt for at håndtere. For at kunne løse udfordringen, var det nødvendigt med en detaljeret oversigt over flowmønstre for hver pumpestation, hvilket kunne opnås ved at installere eksterne flowmålere. Da der var tale om en ikke ubetydelig investering, begyndte Provas at se nærmere på pumpestyringsteknologi fra Grundfos for at teste og udnytte løsningen til dets fulde potentiale.

Nyt anlæg

Grundfos leverede en dedikeret pumpestyring til spildevandspumpestationer, der kunne hjælpe Provas med at løse deres driftsproblemer og give et detaljeret overblik over flowmønstre for alle pumpestationer. Styringen har adskillige fremragende funktioner til spildevandsnetværk, herunder energioptimering til pumpestationer med indbyggede frekvensomformere og en avanceret flowestimeringsfunktion.

Forbedring af driftsplanlægningen

Efter test af Grundfos Dedicated Controls var resultaterne klare: den specifikke energi blev reduceret med 36 % på en af tre pumpestationer, og flowestimaterne var korrekte inden for en fejlmargin på 5 %. I betragtning af de mængder vand, som anlægget håndterer, betyder små forskelle ikke meget for de driftsansvarlige, så estimaterne er fuldt ud tilstrækkelige. Det vigtigste er at vide, hvordan pumpestationerne fungerer, og til hvilken pris, så man sikrer, at driftsomkostningerne ikke tager overhånd. De ønsker simpelthen at bruge så lidt tid som muligt på at inspicere dem.

Estimaterne gør det også muligt at planlægge driften bedre, da Provas kan overvåge det specifikke energiforbrug over tid og derved planlægge optimal rengøring og vedligeholdelse af anlægget. "Måske behøver vi kun bruge rensegrisen én gang hvert halve år i stedet for hver måned," forklarer Casper Koch Nodow, chef for spildevandsnetværk. "Det betyder, at vi kan bruge de sparede mandetimer på andre opgaver, hvor behovet er større."

Resultatet

  • Mindre behov for inspektion ved den enkelte pumpestation takket være faktabaseret vedligeholdelsesplanlægning
  • Driftsbesparelser med hensyn til både energi, udstyr og vedligeholdelse
  • Bedre anlægsoverblik i forhold til at lokalisere og reducere indsivende vand
  • Projektplaner er nu baseret på faktiske driftsdata og flowestimater

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.