Case

Demand Driven Distribution: mindre energiforbrug, færre rørbrud, færre forsyningsfejl, mindre vandtab

We operate reliably with the appropriate pressure and a stable supply. The system is more maintenance-free, more dependable and energy-efficient.”
Roland Kainz. Head Engineer, ZWR

Virksomheden, som leverer drikkevand til kunder omkring Rottal i Niedersachsen, Tyskland, stod over for en stor udfordring. Rottal Vandforsyning (Zweckverband Wasserversorgung Rottal - ZWR) betjener ca. 6,000 ejendomme langs et 275 kvadratkilometer stort, bakket område. Men pumpestationerne var 25 år gamle. Og de udtjente og ineffektive pumper og motorer var ikke de eneste udfordringer.

"Landskabet er kuperet og derfor er trykket altid lavt de højeste steder," forklarer Roland Kainz, chefingeniør i ZWR. "Problemet var, at vi havde store trykstød og en del steder, hvor forsyningen helt svigtede. Det skyldtes enten luft i rørene eller overbelastning. Der kom ganske enkelt intet vand. Derfor besluttede vi, at det var nødvendigt med et nyt pumpeanlæg."

Nyt anlæg

Efter en dialog om, hvordan ZWR bedst kunne optimere pumpeanlægget, foreslog Grundfos Demand Driven Distribution (DDD) med trykforøgeranlæg, styring og sensorer. ZWR installerede derefter et Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9-trykforøgeranlæg på hovedstationen i Wolkertsham og et Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6-system på den lavest liggende pumpestation i Opping. Hjertet i DDD-anlægget er en Grundfos CU 354-styring.

Forebyggelse af trykproblemer

Ved hjælp af tryktransducere (XiL) på to kritiske punkter i Rottals netværk måler man nu trykværdierne, som sendes til en DDD-styring via GSM-netværket. "Resultaterne var øjeblikkelige", udtaler Kainz. “Anlægget fungerer godt. CU'en er perfekt. Det fungerer bare. CU'en modtager information fra XiLog sensorerne. Så om natten, når behovet falder, sænkes trykket. Og hvis behovet opstår, kan det øges igen. Det giver en mindre belastning af netværket og reducerer vandtabet. Og det sparer også energi. Baseret på de nuværende tal anslår Kainz, at ZWR sparer ca. 30 % energi takket være DDD. "Jeg er stolt af den gode løsning, vi har fundet med Grundfos," siger han. "Grundfos har sørget for, at anlægget drifter pålideligt med rette tryk og en stabil forsyning."

Resultatet

  • Demand Driven Distribution anvender data fra sensorer til at sikre et optimalt netværkstryk og en stabil forsyning
  • Et mere driftssikkert, vedligeholdelsesfrit og energiøkonomisk anlæg
  • Mindre vandslag, mindre belastning af rørføring og mindre vandtab

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.