Case

Intelligent styring og overvågning sparer 75,000 kWh på danske hoteller

It helps controlling the heat, the floor heat and utility water and ensures that the water always has the right temperature. And that works really well”
Kaj Hansen, Facility Manager, Østergaards Hotel.

Da Østergaards Hotel i Herning skulle renovere deres pumper og udstyr, foreslog Grundfos, at man installerede Grundfos BuildingConnect til opvarmning.

Resultatet var en varmebesparelse på næsten 75,000 kWh de første syv måneder og en samlet besparelse på næsten 50,000 kr. i samme periode.

Grundfos BuildingConnect til opvarmning er en tilgang til at forstå bygningens varmeanlæg som helhed og dermed levere intelligente løsninger, der opnår højere ydelse, energibesparelser og gæstekomfort.

Østergaards Hotel har 80 værelser og passer til alle slags gæster, lige fra konferencer og golfferier til regelmæssigt hotelophold og miniferie til familier. De er en del af danske hoteller, der har et stærkt fokus på bæredygtighed på deres hoteller, f.eks. ved at reducere CO2-udledningen og energiforbruget.

SITUATIONEN:

Da varmespecialister fra Grundfos besøgte Østergaards Hotel og inspicerede varmeanlægget i pumperummet, fandt de ud af, at anlæggene var ubalancerede, motorventilerne blev brudt, og at der manglede modventiler. Dette var delvist et resultat af, at pumpens vedligeholdelse ikke blev prioriteret, og at de gamle cirkulationspumper var for små til formålet.

Energi- og varmeforbruget på Østergaards Hotel bekræftede, at pumperne kørte ineffektivt. Det gamle system cirkulerede for meget varmt vand, hvilket ikke blev udnyttet korrekt, hvilket resulterede i et meget højt energi- og varmeforbrug. Dette resulterede i lavt Delta T-synkroniseringssystem, hvor gennemsnitligt Delta T var for lavt eller utilstrækkeligt i køkkenet, ventilationssystemet og kælderen. Resultatet var en dårlig ydelse i alle systemer, og der var meget plads til forbedringer.

Anbefalingen var en totalrenovering med udskiftning af gamle ventiler med nye motoriserede ventiler, der blev styret af Grundfos BuildingConnect, et nyt varmestyringssystem, nye energieffektive pumper og indregulering af anlægget. Rørene skulle også isoleres bedre i kælderen og i ventilationssystemet.

GRUNDFOS SOLUTION BUILDINGCONNECT TIL OPVARMNING

For at imødekomme kravene fra Østergaards Hotel om at reducere deres energiforbrug, øge komfortniveauerne på dette hotel og forbedre hotellets bæredygtighedsprofil har Grundfos samlet pakke med følgende elementer:

- Grundfos BuildingConnect er installeret for at spare energi, øge komforten og overvåge, styre og optimere anlægget
- Ydelsesbaseret kontrakt der tilbydes, så hotellet ikke behøver at investere på forhånd
- Alt udstyr, der skal udskiftes, og anlægget afbalanceres for større energieffektivitet

Grundfos BuildingConnect er Grundfos' tilgang til at forstå bygningerne som helhed og dermed levere intelligente løsninger, der opnår et højere ydelsesniveau i HVAC-anlæg. Det er en kundetilpasset, men alligevel overkommelig løsning rettet mod mindre erhvervsbygninger. Når kunden skal være opmærksom på anlægget, f.eks. med fejl i anlægget, forklares viden og afhjælpning på et klart og forståeligt sprog.

For Østergaards Hotel gjorde Grundfos BuildingConnect nem idriftsætning og opsætning, komplet overblik over de vigtigste ydelsesindikatorer på farten, reduceret energiforbrug og proaktiv styring af installationen. Konkret betød det, at hotellet kunne se realtids-trendkurver for bestemte tidsperioder og bruge disse data til at forbedre virkningsgraden og, afgørende, ændre sætpunkter og få detaljerede oplysninger om varme, flow og returtemperaturer og DeltaT.

Grundfos tilbød en ydelsesbaseret kontrakt til Østergaards Hotel, så det ikke var nødvendigt at investere på forhånd. Grundfos Energy Earnings-modellen betyder, at kunden får en gratis energirenovering af deres anlæg til gengæld for at dele værdien af de realiserede energibesparelser. Efter syv år kan kunden købe udstyret for 1 kr. På denne måde er Grundfos nødt til at levere disse besparelser, da betalingen er direkte påvirket af den opnåede besparelse. Det var her, Grundfos BuildingConnects evne til at dokumentere, rapportere og sammenligne energiforbrug virkelig gjorde en forskel.

“I gangen, hvor værelserne er placeret, har vi haft nogle problemer med, at gulvvarmen er for varm. Forsyningstemperaturen var alt for høj. Men efter at vi har fået ny styring af systemet, kører det nu problemfrit. Det er ikke næsten lige så varmt, og det er også fordi det nu tilpasses udendørstemperaturen, ”forklarer Kaj Hansen, anlægsdirektør på Østergaards Hotel.

OUTCOME:

Den anslåede årlige besparelse for Østergaards Hotel efter renoveringen var 53,000 kr. Som følger:

- Varmebesparelser på 18,000 kr. stammede fra optimeringen af varmeforbruget og reducerede dermed varmeomkostningerne
- Transportbesparelser på 32,000 kr. stammede fra optimeringen af det tilførte varmtvands Delta T for at sænke den nødvendige vandmængde til opvarmning og sænke transportomkostningerne
- Elektricitetsbesparelser på 3,000 kr. ved reduceret effektforbrug for de energieffektive pumper reducerer de elektriske omkostninger ved at køre pumperne.

Men efter de første syv måneder af driften udgør besparelsen dog allerede næsten 50,000 kr.

Grundfos BuildingConnect-anlægsovervågning til opvarmning opnår de største energibesparelser uden at gå på kompromis med gæstekomforten gennem overvågning og konstant optimering.

For at opsummere, er det nyttigt med det nye og moderne udstyr, hvor den nyeste pumpeteknologi erstatter de gamle, udslidte pumper og maksimerer energieffektivitet og driftssikkerhed. Og Grundfos vil udføre forebyggende vedligeholdelse af anlægget for at holde anlæggets driftssikkerhed og effektivitet så høj som muligt.

Endelig er løsningen med nye cirkulationspumper og Grundfos BuildingConnect til opvarmning mulighed for at ønske, at Østergaards Hotel kan dokumentere besparelserne og øge deres profil for bæredygtighed. Den opvarmede opvarmning på Østergaards Hotel var næsten 75,000 kWh i de første syv måneder, hvilket svarer til fire danske husstands årlige forbrug.

"Dette er en fordel, fordi vores varmeforbrug bliver reduceret, samtidig med at CO2-udledningen reduceres til miljøet," siger Ove Jørgensen, adm. Direktør, hotel- og regiondirektør i danske hoteller, og er følgende:

"I Danske Hoteller har vi 23 hoteller, og jeg tror, at vi i 90% af tilfældene kan opnå store besparelser i et partnerskab med Grundfos. Og inden for vores branche ønsker vi altid at foretage investeringer, der er synlige for vores gæster. Men i dette tilfælde kan de føle det, og det er helt sikkert en fordel. At kunne tilbyde vores gæster en høj grad af komfort gør det til en fornøjelse for mig at gå på arbejde hver dag. Og gæsterne er også tilfredse. Det føles dejligt at kunne betjene mennesker, der er tilfredse og glade med at bo her. ”

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.