Case

I Taulov kan Peter gå på vandet

I Taulov kan Peter gå på vandet
I Taulov har Peter Storgaard siden 1990 været formand og vandværkspasser med rettidig omhu. Derfor har byens 650 husstande haft et velfungerende vandværk med en god økonomi, og nu har den kendte branchemand fundet, at tiden er inde til at fremtidssikre byens vandforsyning.

Peter Storgaard lovede naboen at tage med ham til generalforsamling i Taulov Vandværk i 1989. Han kom hjem som bestyrelsesmedlem, blev formand året efter og siden har vand været den 72-årige ildsjæls livsværk – et værk, han netop har fremtidssikret. ”Jeg vil jo gerne, at det er et moderne vandværk, jeg engang overlader til den næste generation,” siger manden, der i mange år har måttet lægge øre til utallige muntre bemærkninger om gamle pumper fra senior salgsingeniør Poul Bøgelund fra Grundfos.

Og de var gamle, pumperne i Taulov. Vandværket er bygget i 1967 og udvidet i 1987, hvor de fleste af pumperne og styretavlen kom til. Dengang udpumpede værket mere end dobbelt så meget vand til 200 færre husstande end i dag. Vandet blev hentet fra 4 boringer ved vandværket, men 2 af boringerne er nedlagt og 2 nye etableret i Kobbelskoven 1.300 meter fra værket i Taulov.

”Kobbelskoven er en fredsskov, der ligger i en dal dannet i forrige istid, og undersøgelser viste, at stedet kunne være en kilde til rigtig

godt vand,” fortæller Peter, der i år 2000 blev spurgt, om Taulov Vandværk ville være med til en prøveboring. ”Hvis vandet ikke var godt, skulle vi intet betale. Var det godt, kunne vi købe boringen. Både vandet og mængden var godt, så vi købte rettigheder til yderligere 1-2 boringer, så i dag har vi 2.”

De 2 nye boringer kostede 2 mio. kr., og et tilsvarende beløb er sidste år investeret i yderligere fremtidssikring af landsbyvandværket.

Klar til fremtiden
Med Peters ønsker om fremtidssikring fik Poul Bøgelund fra Grundfos endelig mulighed for at udskifte samlingen af gamle pumper med en topmoderne Hydro MPC-pumpeløsning med permanentmagnet-motorer med IE5-virkningsgrad. Samtidig investerede vandværket i en ny styretavle, iltningstårnet blev sløjfet og bygningen udvidet, så der også er plads til et mødelokale, køkken og bad. Det er blevet et rigtigt flot hus, som den stolte vandværkspasser gerne viser frem for interesserede.

For Taulov Vandværk har meget til fælles med mange af landets andre private vandværker. Blandt andet skærpede krav til forsyningssikkerhed, hvor Peter har sikret sine forbrugere på flere måder.

”For det første har vi et godt samarbejde mellem de 4 private vandværker i kommunen og det gamle Fredericia Forsyning, der er

overtaget af Trefor,” fortæller Peter. ”Allerede først i 90’erne etablerede vi en nødforbindelse mellem Taulov og Børup Vandværk, så vi kan supplere hinanden, når der er brug for det – under ombygninger f.eks. og i en sommer, som den vi havde i 2018, hvor vi alle pumpede næsten dobbelt så meget vand ud som normalt. Her er vi godt stillet i Taulov. Det daglige forbrug er typisk på 300 m3,

men vores kapacitet er faktisk 1.700 m3. Derfor har vi også tidligere i halvandet år kunnet supplere vandforsyningen i Fredericia under en ombygning. Det skete via en nødforbindelse, som Fredericia Forsyning anlagde og fortsat vedligeholder.”

Men Peter får nu ikke længere brug for hjælp fra hverken Børup eller Fredericia under ombygninger og servicering i Taulov, for i den seneste renovering er rentvandstanken opdelt i 2 separate tanke. Så nu kan halvdelen af værket lukkes ned, uden at forbrugerne mærker det. Både MPC-anlægget og skyllepumpen kan suge fra en enkelt af rentvandstankene og dermed holde gang i produktionen.

Større ansvar
Med det moderniserede vandværk ser Peter også med fortrøstning på de stigende krav til hygiejne i vandsektoren. ”Vi har aldrig haft problemer med pesticider i Taulov, men det er i orden, at der strammes op,” siger vandværkspasseren, der erkender, at ansvaret og arbejdsbyrden for bestyrelserne i de private vandværker er øget.

”Derfor ser vi også, at flere og flere små vandværker slutter sig sammen. I dag er vi omkring 1.900 medlemmer i foreningen Danske Vandværker, mens vi tidligere var mere end 2.000,” siger Peter, der som næstformand i Region Syd i Danske Vandværker også er en del af hovedorganisationens bestyrelse.

En vandværksmand, der lever op til det ansvar og den respekt, der altid har været forbundet med bestyrelsen for lokalsamfundets vandforsyning.

 

Yderligere oplysninger:

Peter Storgaard
Formand og vandværkspasser
Taulov Vandværk
40 25 11 81
taulovvandvaerk@gmail.com

 

Poul Bøgelund Johansen
Senior salgsingeniør - Vandforsyning
Grundfos DK A/S
40 10 80 22
pboegelundj@grundfos.com

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.