Case

Indregulering løser problemer med gulvvarmeanlæg

Indregulering løser problemer med gulvvarmeanlæg
Når boligejerne klager over dårlig varmefordeling i rum med gulvvarme, kan ALPHA3-cirkulationspumpen fra Grundfos ofte løse problemerne. Sammen med en præcis indregulering skabes der både balance i temperaturerne, indtjening til installatøren og energibesparelser og håndværkerfradrag til boligejeren. Og det er faktisk ret nemt, viser et forsøg på Lolland.

Indregulering. Det er et emne, der deler vandene i installatørkredse. Er det nu også nødvendigt – og det er i hvert fald besværligt! Det er argumenter, som salgsingeniører fra Grundfos ofte støder på, når de taler varmt for nem ALPHA3-indregulering med hjælp fra apps og mobiltelefon.

Vvs-montør Karsten Nielsen fra Vagns VVS på Lolland var nu heller ikke overbevist om, at indregulering var indsatsen værd, da en gammel Grundfos-pumpe skulle udskiftes med en ALPHA3 i forsøget på at optimere et ikke-velfungerende gulvvarmeanlæg i et parcelhus i Nakskov.

Men den garvede vvs-montør lod sig overtale til et forsøg.

Indregulering uden papir
”Det er jo ofte lidt bøvlet, når vi skal indregulere gamle gulvvarmeanlæg,” argumenterer Karsten. ”Rummene skal måles op, vi skal udregne, hvor mange meter slanger, der er gemt i hver af rummene – afhængig af, om det er 16 mm eller 20 mm slanger, der er anvendt. Og så skal vi ha’ sat alle tallene ind i et diagram på papir, så vi får en beregning, vi kan indregulere efter.”

Nu skulle det vise sig, om det var nemmere uden papir.

Det var første gang, at Karsten skulle montere en ALPHA3 cirkulationspumpe, og det var heldigvis meget nemt, konstaterede han. Nu skulle der så downloades to apps til den iPad, Karstens brugte under forsøget. GO Remote-appen skal bruges til at indstille og kontrollere pumpen trådløst, mens GO Balance-appen er nødvendig for at kunne foretage selve indreguleringen. Begge apps kan selvfølgelig også nemt installeres på en smartphone.

Karsten var klar til at indregulere
”Gulvvarmeanlægget i den ældre villa bestod af seks kredse, og efter opmåling af rummene og indtastning af arealerne i appen, foregik resten af arbejdet ved skabet med fordelerrørene. ”Det var faktisk ret nemt,” lyder det måske lidt overrasket fra den lollandske montør. ”Måden man indregulerer på med appen er meget intuitiv og selvforklarende, og var jeg en enkelt gang i tvivl, læste jeg bare det, der står ved hvert punkt i processen. Faktisk gik der kun lidt over en time, før jeg havde fået alle kredse individuelt indreguleret.”

Ikke bare til gulvvarme
Karsten kan godt se fordelene ved appen – ikke mindst til gulvvarmeanlæg og måske i særdeleshed til anlæg, der arbejder med lave temperaturer som fx jordvarme. Men Helle pointerer, at ALPHA3 og de to apps med fordel kan anvendes til alle indirekte fjernvarmeanlæg og to-strengs-radiatorsystemer i en- og tofamilieshuse.

”Når radiator-systemerne skal indreguleres, sker det ved de enkelte radiatorventiler, og også her guides installatøren helt enkelt gennem de forskellige processer.”

Med GO Balance-appen registreres og gemmes al dokumentation for indreguleringen i en rapport, der kan arkiveres som en PDF. Rapporten kan sendes til boligejeren som dokumentation for en energiforbedring, der er omfattet af håndværkerfradraget.

”Jeg kan godt se idéen og muligheden for, at vi som installatører kan skabe en meromsætning på måske halvanden times arbejde

samtidig med, at vi giver boligejerne dokumentation for deres investering ,” siger Karsten.

Og apropos investering har øvelsen overbevist den lollandske vvs’er om, at ALPHA3 er det rigtige valg. ”Prisforskellen mellem en ny ALPHA2 og en ALPHA3 er så lille, at den hurtigt tjener sig hjem.”

Og jo – det bliver indregulering ved hjælp af GO Balance næste gang, lyder konklusionen fra Karsten.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.