Case

Kloakmesterens alarmcentral

Den sjællandske kloakmester Steen Fobian fra Skævinge har fundet en niche: Han etablerer Grundfos pumpestationer med overvågning som højvandssikring hos både villaejere, boligforeninger og virksomheder. Det giver tryghed for kunderne, for kloakmesteren kan følge situationen på sin telefon via Grundfos Remote Management (GRM).  Herfra har han styr på teknikken, så selv under de værste skybrud pumpes spildevandet væk, mens regnvandet – og rotterne – bliver ude.

Tidligere var der ikke mange boligejere, der tænkte over risikoen for tilbageløb af spildevand i rørene. Det ændrede sig den 2. juli 2011. Det var det døgn, hvor et skybrud med 135,4 mm regn satte København under vand. 90.644 skader kostede forsikringsselskaberne næsten 5 mia. kroner.

”Fra den dag var det ikke kun områder tæt på vandet, der bekymrede sig om vand i kældrene som følge af tilbageløb i rørene,” konstaterer ejeren af Engholm Entreprise Aps i Skævinge, Steen Fobian. Han har specialiseret sig netop i løsning af problemerne i forbindelse med det stigende antal skybrud.

Og han har udfordret den gængse løsning, for et højvandslukke med spjæld har sine begrænsninger.

FRI’ på toilettet og fri for rotter
”Når spjældet er lukket i et højvandslukke under skybrud, kan man ikke komme af med spildevandet, så toiletter og lignende bør ikke bruges så længe, der er høj vandstand. Det problem har man ikke, når man vælger en løsning med en pumpestation,” fortæller Steen Fobian. ”Pumperne sørger for at sende spildevandet ud med et tryk på 15-20 højdemeter, mens modtrykket – trods skybrud – kun vil være på et par meter. Og pumpestationens kontraventil sikrer effektivt mod, at kloakvand udefra trænger ind i huset gennem rørene.”

Heller ikke rotterne er i stand til at forcere kontraventilen, så pumpeløsninger er hermed en effektiv rottesikring erfarer den sjællandske kloakmester, og henviser til, at rottesikring nu er et krav i nyt byggeri. 

Den sikre løsning
Steen Fobian bruger Grundfos-pumpestationer til sine løsninger.  ”Sikre pumpeløsninger ” er hans motto. ”Det er vigtigt, at hele installationen er tænkt som en helhed. Det er ikke nok, at pumperne er de rigtige. Alt skal dimensioneres til forholdene –styringen, niveausensorerne, sumpen, trykrørene, ventilerne, udluftningen, dækslet, ja selv kabellængderne skal fremtidssikres. Og her giver de modulopbyggede Grundfos PS.R og PS.W præfabrikerede PE-pumpebrønde alle muligheder for at kombinere den rigtige løsning. Samtidig har Grundfos sørget for systemgodkendelser af brønde, pumper og styringer, hvilket sikrer en samlet CE-godkendelse af den komplette pumpestationen.”

Steen Fobian har i mange år haft et godt samarbejde med Børge Holst Hansen, der er projekt- og klimatilpasningsansvarlig hos Grundfos. ”På baggrund af mine oplysninger om spildevands- og regnvandsstrømme beregner Grundfos pumpevalg og brøndens dimensioner, og det hele leveres færdigmonteret i korrosionsfrie materialer klar til nedgravning,” fortæller kloakmesteren, der herefter sørger for montage og opsætning af styrings- og alarmsystemerne.

For netop overvågning er en vigtig detalje i den niche, der har givet Steen Fobian succes.

Når alarmen går
Steen Fobian tilbyder sine kunder en service- og vagtløsning, hvor årlige tjek holder pumpestationen ved lige, og alle alarmer i forbindelse med skybrud og driftsstop lander på kloakmesterens telefon.”Grundfos har udviklet forskellige systemer til styring og overvågning af pumpeinstallationer,” fortæller Børge Holst Hansen. ”Det omfatter både CIU-moduler til AutoAdapt-pumper og standardstyringer, hvor alarmer modtages på sms og mail via GRM-systemet, som giver omfattende muligheder for indsigt i drift og direkte fjernstyring af alle former for pumpeinstallationer fra telefon, tablet eller computer.”

Steen Fobian bruger begge systemer. ”CIU-modulerne er en enkel løsning til fx villaejere, der selv ønsker at modtage alarmer, mens GRM brugerfladen giver mig og min egen ’alarmcentral’ et fantastisk overblik over situationen og den indsats, der er nødvendig. De fleste af mine pumpestationer er udstyret med to pumper, så hvis der fx er en klud, der sætter sig fast i den ene pumpe, kan jeg fra telefonen overvåge driften af pumpe nummer to og dermed spare kunden for udgifterne til en her-og-nu udrykning. Jeg har også altid viden om vandstanden i brønden, så jeg kan forhindre tørløb og ved at koordinere med vejrvarslerne, kan jeg se, om stigning i vandstanden skyldes et forbigående skybrud og et eventuelt strømsvigt handler om tordenvejr.”

Det handler om, at kunderne ikke skal bekymre sig.
 

Yderligere oplysninger:

Børge Holst Hansen
Projekt- og Klimatilpasningsansvarlig

Grundfos
Bygge & Anlæg, VA Entreprenør

Mobil 40 36 79 23
bholsthansen@grundfos.com

 

 

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.