Case

Fremtiden er mere end pumper for Grundfos

I fremtiden består vores vand- og varmesystemer af plug and play-løsninger, som taler sammen i en energieffektiv, digital forbundet i en cloud-løsning. Det betyder nye roller og nye forretningsmuligheder for installatøren – i en verden, hvor arbejdsopgaverne står i kø og manglen på arbejdskraft stiger. 

Først om 10 år, vil manglen på arbejdskraft lette, lyder det fra Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker hos Center for Fremtidsforskning. Det siger han i en tid, hvor den unge generation i stor stil vender de traditionelle håndværksfag ryggen. Men måske er netop fremtidens avancerede, digitaliserede vand- og varmesystemer en af mulighederne for at VVS-branchen kan vække interessen hos den unge generation – de digitalt indfødte. 

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, Fremforsk ApS

 

”I den grønne omstilling er det vigtigere for både slutbruger og bygningsejer, at en årelang drift er billig, end at her-og-nu-byggeomkostningerne er helt i bund,” konstaterer fremtidsforskeren. ”Fremtidens installatør skal kunne forstå en bygning i drift og kunne se omkostningsprofilen i installationerne. Derfor vil det være et krav til nye produkter, at de kan forsyne installatøren med de data, der er nødvendig for, at bygningsejerne kan rådgives rigtigt om langsigtede, rigtige valg”. 

De nye forventninger til installatøren betyder ikke, at der slækkes på kravene til håndværksfaglige kompetencer og kvaliteten i VVS-branchen, for installation og montage er fortsat et håndværk, understreger Jesper Bo Jensen. Og der bliver nok at tage fat på i både nybyggeri og i de mange gamle bygninger, der skal energirenoveres i de kommende år. 

 

Grundfos og de nye digitale tider

Fremtidsforskerens tanker blev præsenteret i forbindelse med en større markedslancering af Grundfos MIXIT, der er en forsmag på de nye tider. MIXIT er fremtidens blandesløjfe og et resultat af den nye Grundfos-strategi, som salgscheferne Martin Andersen og Per Schou Hansen er med til at føre ud i livet. 

”Pumper vil altid være det centrale for Grundfos, men i fremtiden vil vores løsninger til vand, varme og ventilation udvikle sig til præfabrikerede, modulopbyggede og digitalt forbundne løsninger. Og Grundfos vil være førende inden for intelligente systemer til styring og energioptimering af driften i vores bygninger. Grundfos MIXIT er blot den første løsning ud af flere,” forklarer Per Schou Hansen. 

 

Supernemt og hurtigt for installatøren

”En blandesløjfe til varme og køl består ikke længere af 8-12 komponenter fra forskellige leverandører,” fortsætter Martin Andersen. ”Den består af 2 – en Grundfos MIXIT-enhed og en Grundfos MAGNA3- eller TPE3-cirkulationspumpe, som kommunikerer trådløst med hinanden. Derfor kan installationen klares på cirka den halve tid. Det er plug-and-play, når det er bedst, og idriftsætning sker fra en brugervenlig app. Er der spørgsmål, er der kun ét sted, man skal henvende sig – nemlig hos Grundfos. 

 

Intelligent drift og energioptimering

Med Grundfos MIXIT følger Grundfos BuildingConnect, der er en gratis monitorerings- og fjernstyringsplatform. Her kan mere end 50 datapunkter i- og omkring blandesløjfen overvåges og fjernstyres gennem MIXIT-enheden. Platformen er et alternativ til omkostningstunge CTS-løsninger, men eksisterende CTS-løsninger kan nemt og enkelt integreres via produktets indbyggede fieldbus til Modbus og BACnet. 

 

Til mindre og mellemstore bygninger

I mindre og mellemstore beboelsesejendomme og erhvervsbygninger uden CTS-system kan Grundfos BuildingConnect fungere som et slags light management-system, og Grundfos MIXIT kan opgraderes med yderligere faciliteter i Grundfos BuildingConnect, som giver mulighed for bl.a. fjernstyring, brugerstyring og indsamling af trenddata. 

Til mindre og mellemstore bygninger

 

Digitalisering og håndværk hånd i hånd

Salgscheferne Martin Andersen og Per Schou Hansen ser store perspektiver i den nye digitale plug-and-play-udvikling. 

”Det giver jobbet som VVS-installatør helt nye dimensioner at arbejde med nye løsninger, der både stiller krav til høj håndværksmæssig faglighed og digital forståelse samtidig med, at et nemmere og hurtigere installationsarbejde frigiver tid,” uddyber Per Schou Hansen. 

”Der er ingen tvivl om, at MIXIT åbner helt nye forretningsmuligheder, når enhederne kommunikerer med hinanden. Så kan systemet også forudsige service og vedligehold – oplysninger, der automatisk kan deles med vvs-installatøren, som får mulighed for at reagere proaktivt i forhold til sine kunder,” slutter Martin Andersen. 

En udvikling som Grundfos MIXIT har taget hul på.

Grundfos MIXIT

 • Til både køle- og varmeanlæg
 • En præfabrikeret alt-i-én-løsning med kun 2 komponenter i stedet for 8-12
 • Ventilenhed og pumpe kommunikerer trådløst
 • Nem installation på den halve tid
 • Idriftsættes via selvforklarende app
 • Indbygget temperaturstyring med kompensation for udetemperatur
 • Avancerede balanceringsbegrænsere til primært flow, termisk effekt, returtemperatur og differenstemperatur
 • Gratis overvågningsløsning med mulighed for opgradering 
 • Indsamler informationer fra 50 datapunkter i- og omkring blandesløjfen
 • Kommunikerer med større CTS-systemer
 • Service og support fra én leverandør: Grundfos

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.