Case

Ny Grundfos-hydraulik reducerer tilstopningsproblemer og medvirker til opbygning af tillid til spildevandshåndtering

Da vandmyndigheden i Vechtstromen i Holland byggede en ny pumpestation til spildevand, installerede de den nye S-tube®-løber i en SL-pumpe for at sikre pålidelig drift.

Vechtstromen er en regional vandmyndighed i det østlige Holland. Inden for dets vandhåndteringsområde findes der 23 mellemstore byer. Drifts- og vedligeholdelsesafdelingen driver 106 pumpestationer og 23 anlæg til spildevandsbehandling. Det var nødvendigt at nedrive én gammel pumpestation, og den blev erstattet med den nye, kaldet ‘Erica’.Situationen

Tilstoppede spildevandspumper er meget omkostningskrævende for forsyningsvirksomheder. Foruden det nødvendige arbejde med rengøring af pumperne medfører tilstopning ofte upålidelig drift i spildevandsnetværket og endda overløb til omgivelserne.

Pumperne i den gamle station, fra 1987, havde nået slutningen af deres levetid. De tilstoppede flere gange om måneden, og i uger med kraftig regn kunne det være flere gange om ugen – og hver gang krævede det demontering og rengøring. En udskiftning af pumpestationen var planlagt til 2018. De nye pumper skulle imødekomme følgende krav: fri for tilstopning og minimale levetidsomkostninger i 25 år.

Driftsteamet ønskede ikke længere at bruge penge på gammel teknologi, så de kontaktede Grundfos' salgsteam i Holland for en mere pålidelig og permanent løsning.

Den tilfredse driftschef, Ivo ten Brinke (til højre), viser rundt på den nye pumpestation.Løsningen

Pumpestationen ‘Erica’ var det perfekte sted og det perfekte tidspunkt til introduktion af den nye Grundfos Open S-tube®-løber, en førende hydraulisk teknologi der sikrer høj driftssikkerhed og holdbarhed, en høj virkningsgrad fra elnet-til-vand og høj servicevenlighed.

Efter en undersøgelse af situationen, overvejelser vedr. placeringen, pumpestationens karakteristika og med tanke på vandkvaliteten, leverede Grundfos en SL-pumpe forsynet med en Open S-tube®-løber for at undgå problemer med tilstopning som i den gamle pumpestation.

Grundfos' 18,5 kW SL-pumper er installeret i brønde i pumpestationen.Resultatet

Den nye pumpestation gik i drift i september 2020, og resultaterne har været imponerende. Siden installationen af de nye Grundfos-pumper forsynet med Open S-tube®-løbere har der indtil nu slet ikke været nogen tilfælde af tilstopning og intet behov for ikke-planlagte servicekald. Dette er meget imponerende sammenlignet med de tre til fire serviceindgreb om ugen med de gamle pumper.

“Indtil nu har SL-pumperne kørt i ca. 1000 timer, og det har endnu ikke været nødvendigt med indgreb,” siger Ivo ten Brinke, ledende procesoperatør, Vechtstromen. “Vi udfører en årlig inspektion af vores pumper, og hvis pumpen med den nye løber fortsætter med at køre på denne måde, er vi meget interesserede i at se statussen for sliddelene på dette tidspunkt.”

Pumperne kører med drev med variabel hastighed.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.