Case

Ny hydraulik sikrer driftssikkerhed – en nødvendighed for ufiltreret spildevandstransport

I den vestlige del af Spanien sikres pålidelig drift i det ufiltrerede spildevandsnetværk, og problemer med tilstopning på pumpestationen blev løst med den nye Open S-tube®-løber, der er installeret i en af deres SL-pumper.

I dette område i Spanien stod den regionale vandmyndighed over for udfordringen med drift uden tilstopning i deres pumpestationer. Konsekvenserne ved ikke at gøre noget, kan vise sig at være afgørende for deres virksomhed. Vandmyndigheden er en del af en af de største offentlige virksomheder i Spanien, og materielchefen hos den regionale vandmyndighed havde ansvaret for at sikre en problemfri drift på alle anlæg og pumpestationer i det pågældende område.Situationen

For vandmyndigheden er driftssikkerhed en absolut nødvendig. Det er et ufravigeligt krav at sørge for sikker og forudsigelig transport af spildevand og lave driftsomkostninger. Den pågældende pumpestation modtager spildevandet fra et af områderne i den by, hvor den er placeret.

Hovedårsagen til problemerne med tilstopning var, at det mekaniske filter, der skulle fungere som forbehandling til fjernelse af større, opslæmmede faste dele, ikke altid var på plads. For netop denne pumpestation skyldes det vanskelige adgangsforhold. I den nuværende situation er det nødvendigt at tage ud og rengøre pumperne tre til fire gange om ugen.

Pumpebrøndene. Pumperne er installeret i brønde.Løsningen

Materielchefen anmodede Grundfos om at hjælpe med at forbedre situationen og at levere en løsning, der kan håndtere store, faste dele. Løsningen skulle tage højde for, at der ikke finder en god forbehandling sted og et konstant indkommende flow af spildevand med en høj koncentration af tekstiler (bl.a. hygiejneservietter), der i stor udstrækning komplicerer driften pga. den vedvarende tilstopning af pumperne.

Efter en undersøgelse af situationen, overvejelser vedr. placeringen, pumpestationens karakteristika og med tanke på vandkvaliteten, leverede Grundfos til løsning af disse problemer med tilstopning en SL-pumpe forsynet med en Open S-tube®-løber.Resultatet

I betragtning af at det tidligere var nødvendigt med tre til fire indgreb om ugen for at få pumperne ud og anslået to timer brugt til fjernelse af tilstopning og rengøring af hver pumpe, kan kunden spare seks til otte arbejdstimer pr. uge. Dette betyder en gennemsnitlig besparelse på 350 timer årligt, der kan bruges på andre vigtige opgaver på pumpestationen, mens pumperne kører, som de skal.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.