Case

Ny broforbindelse har sit på det tørre

Ny broforbindelse har sit på det tørre
Når Kronprinsesse Mary den 28. september 2019 indvier broen, som bærer hendes navn, løser broen og en ny 10 km lang motortrafikvej mange problemer for bilister, der færdes mellem Frederikssunds-området og Hornsherred. Broen krydser Roskilde Fjord og i hele projektet har der været fokus på de sårbare naturområder. Her spiller syv store regnvandsbassiner en rolle som både naturelement og naturbeskytter. 

Da et italiensk, belgisk og spansk Joint Venture i september 2016 blev valgt som totalentreprenør til byggeriet af Fjordforbindelsen Frederikssund, var konsortiets erfaringer med lignende projekter i sårbare naturområder et vigtigt parameter for bygherren,Vejdirektoratet.

For der er meget smukt på begge sider af Marbæk og Tørslev Hage, der nu forbindes med en elegant, knap 1,4 km lang højbro over Roskilde Fjord. Tilslutningsanlæggene, der kommer til at føre trafikken i en stor bue uden om Frederikssund og en næsten kronisk trafikprop ved Kronprins Frederiks Bro, er anlagt som en firesporet motortrafikvej. 7 steder på ruten glider store, organisk formede regnvandsbassiner naturligt ind landskabet.

Regnvandsbassiner som sikkerhed
Konsortiet bestående af Rizzani de Eccher, Besix og Acciona havde på forhånd valgt danske SWECO som rådgiver på miljø og geoteknik og M.J. Eriksson som underentreprenør på jord- og afvandingsarbejderne. På et tidligt tidspunkt blev Grundfos DK’s VA Entreprenør projektteam taget med på råd, og teamet har hen over de seneste 2 år i tæt dialog med alle involverede om projektering og dimensionering af 5 store pumpebrønde. 4 pumpebrønde pumper op i tilknyttede regnvandsbassiner, mens den sidste pumper op i en oppumpningsbrønd, hvorfra vandet graviterer 1,6 km til et bassin, der er fælles med en anden pumpebrønd.

”Der er stor fokus på afledning af regnvand i forbindelse med større vejanlæg,” fortæller Børge Holst Hansen, projekt- og klimatilpasningsansvarlig hos Grundfos DK. Han nævner både klimaforandring, de mange større skybrud og de miljømæssige bekymringer for vores vandløb som årsag. ”Opsamling af regnvandet i bassiner af en vis størrelse sikrer, at vandet er i bassinet så længe, at sediment og størstedelen af tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer når at bundfælde sig. Og skulle det ske, at en tankvogn vælter og lækker olie, kan bassinerne lukkes, så forureningen kan holdes i bassinet.”

Her supplerer projektchef Mads Ole Kruuse fra M.J. Eriksson: ”I flere af bassinerne ledes regnvandet først ind i et forbassin, hvorfra sedimenter bundfælder sig. Ofte fungerer disse forbassiner også som olieudskillere, men i dette projekt er den funktion bygget ind i udløbsbygværkerne.

En komplet CE-mærket pakkeløsning
Mads Ole Kruuse har haft ansvaret for projektet siden august 2018. Ved årsskiftet 2018/19 blev de præfabrikerede PE-Flex pumpebrønde leveret ’med garniture’, som han kalder det. ”De store brønde kommer jo med alle indvendige installationer monteret, så de er lige til at grave ned for os, hvorefter Grundfos eftermonterer pumper til autokoblinger via guiderør og etablerer al styring i terrænskabe,” forklarer projektchefen, der også peger på en anden væsentlig detalje i samarbejdet.

”Det er en kæmpe hjælp, at Grundfos er i stand til at levere en komplet CE-mærket pumpeinstallation, for det

er ikke alle pumpeleverandører, der er gearede til det. Her får vi en samlet CE-mærkning der ikke kun omfatter brønden, styring, pumperne, installationerne og adgangen til selve brønden, men også de ydre adgangsveje. Vi får en færdig CE-pakke med risikovurdering til hver enkelt pumpestation.”

Den 31. juli i år kunne M.J. Eriksson aflevere det færdige projekt til Vejdirektoratet, og alle håber på tørvejr den 28. september, hvor Kronprinsesse Mary klipper snoren til det 2 mia. kr. store projekt.

Men skulle der komme en byge, er bassinerne og pumperne klar.

Projektet er solgt i samarbejde med VA-entreprenørgrossisten ScanPipe A/S i Greve.

Fakta:

Pumpebrøndene til Fjordforbindelsen Frederikssund

  • 5 stk. Grundfos PE Flex pumpebrønde Ø 2000 mm
  • 5 x 2 stk. Grundfos SL1 5,5 kW pumper og 2 x 2 SL1 7,5 kW
  • Grundfos Dedicated Controls styringssystemer til alle brønde
  • CUE frekvensomformere for alle pumper
  • CE-dokumentation for hver enkelt pumpebrønd

Yderligere oplysninger:

Torben Muusmann
Projektsalgsingeniør
Grundfos DK A/S – Projekt BackOffice
2119 1754
tmuusmann@grundfos.com

Børge Holst Hansen
Projekt- og Klimatilpasningsansvarlig
Grundfos DK A/S - Bygge & Anlæg - VA Entreprenør
40 36 79 23
bholsthansen@grundfos.com

 

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.