Case

Ny løsning til skybrudssikring af større bygninger

En bypass-pumpebrønd er et økonomisk og pladsbesparende alternativ til regnvandsbassiner. I dagligdagen fungerer løsningen som gravitation, men ved skybrud træder pumpebrønden i aktion og sikrer både mod vand i kælderen og tilbageløb fra kloaknettet. Det giver nye muligheder for sikring af fx større virksomheder, skoler og boligforeninger i tæt bebyggede områder.

I forsøget på at sikre sig mod følgerne af de stadigt hyppigere skybrud etableres der i disse år mange store, åbne eller lukkede regnvandsbassiner. Men specielt i byerne giver det ofte udfordringer, fordi arealerne til bassiner ikke er til stede. Det var også tilfældet på Lergravparkens skole på Amager, der gentagne gange har oplevet oversvømmelser.

”I forbindelse med en større renovering blev vi bedt om at komme med forslag til en løsning af problemerne,” fortæller projektleder Jesper Valentin Nielsen fra COWI. ”Et regnvandsbassin ville beslaglægge hele skolegården, og da der samtidig er mange forsyningsledninger i jorden, ville det blive meget dyrt at anlægge. Så jeg begyndte at se mig om efter andre muligheder.”

I sin søgen efter alternativer fandt projektlederen inspiration i løsninger, der er udviklet til parcelhuse. En løsning med et kombineret højvandslukke og en brønd, hvorfra regnvandet under tryk pumpes ud i kloaksystemet. Sammen med salgsingeniør Klaus Gerhard Hansen fra Grundfos, gik man i gang med at videreudvikle idéerne til brug i større ejendomme, og resultatet blev en såkaldt bypass-pumpebrønd, der nu sikrer Lergravparkens skole mod oversvømmelse og uden, at det vil påvirke undervisningen.

”Problemet ved et traditionelt højvandslukke er, at man er nødt til at undgå at bruge vand, mens spjældet er lukket. Men i Grundfos-løsningen håndterer vi både regnvand og spildevand,” fortæller Jesper Valentin Nielsen. ”Så livet i både skoler, virksomheder og fx boligforeninger vil kunne fortsætte upåvirket, mens skybruddet står på.”

Sådan fungerer bypass-brønden
I dagligdagen løber regn- og spildevand fra Lergravparkens skole ved gravitation af sig selv til kommunens kloaksystem. Gravitations-røret passerer gennem bypass-brønden, og når vandmængderne stiger til mere end det dimensionerede, vil vandet via et overløb falde ned i brønden. Når vandstanden når en vis højde, lukker en ventil for tilbageløb fra kloaksystemet, den ene af brøndens to Grundfos SL1-pumperstartes, og vandet presses under stor kraft ud i det offentlige kloaksystem.

Brønden er udstyret med to alternerende pumper, så der altid er en pumpe i reserve. Et ’motionsprogram’ sørger for, at hele systemet testes jævnligt, og via GSM-overvågning orienteres skolens pedel, hvis der opstår problemer.

Brønden er af PE-materiale, og den dimensioneres i hvert enkelt tilfælde efter forholdene. Brønden på Lergravparkens skole har en dimension på ø2000 x 3335 mm.

Det handler om dimensionering
”Det er ikke en standardløsning, vi har konstrueret,” forklarer Klaus Gerhard Hansen. ”Vi er nødt til at have ret præcise oplysninger om de mængder, brønden og pumperne skal kunne håndtere, og det handler jo om de aktuelle forhold på stedet og om, hvordan skybruddet udvikler sig. Her har COWI været en stærk samarbejdspartner, fordi de ikke alene har ekspertisen i den bygningsmæssige oversvømmelsessikring, men også er i stand til at beregne, hvordan og hvor meget et skybrud vil udvikle sig på det enkelte sted.”

Redskabet til beregning af skybruddets konsekvenser hedder Mike Flood, og projektleder

Henrik Brøndholt Nielsen fra COWI fortæller:

”Systemet genererer en serie luftfotos eller en video, der helt tydeligt viser hvilke vandmængder, der vil være på et område og hvordan vandet vil bevæge sig minut for minut under et skybrud. Vi kan fx basere det på oplysninger om den regn, der faldt under det voldsomme skybrud den 2. juni 2011, hvor store dele af København blev oversvømmet. Disse data lægger vi ind i systemet sammen med nøjagtige oplysninger om terrænet med bl.a. højder og jordbundsforhold, så vi kan se, i hvilken retning vandet vil bevæge sig og i hvilke mængder omkring den enkelte bygning. Vi indsamler oplysninger om bygningerne, deres tagarealer og -hældninger, facadestørrelser, kloaknet m.m., og vi får ikke mindst oplysninger fra de lokale forsyningsselskaber, som sædvanligvis har modeller for flowet i deres hovedkloaker. Og er kloakkerne overbelastede, har vi jo problemet i terrænet.”

Stort potentiale for entreprenører
Med resultaterne i hånden kan Jesper Valentin Nielsen begynde at vurdere, hvad der skal til for at sikre bygningen mod oversvømmelse, og den sikkerhed efterspørger flere og flere. COWI og Grundfos er klar med næste bypass-løsning, der skal sikre kælderen i en datacentral, hvor oversvømmelse vil have alvorlige konsekvenser.

For entreprenør Rene Vesterlyng fra Gundsø Entreprenør Forretning er der ingen tvivl om, at bypass-pumpebrønden har store perspektiver. Han har bygget et utal af regnvandsbassiner, men både udsigten til begrænset gravearbejde, minimal vedligeholdelse og lavt energiforbrug gør pumpebrønden konkurrencedygtig i pris.

”Da vi etablerede brønden på Lergravparkens Skole så vi, hvor nemt og hurtigt det er at skabe en løsning på et sted, hvor der er meget lidt plads. Brønden kommer færdigmonteret fra Grundfos med spjæld, pumper og styring, så den er lige til at tilslutte rørledningen. Og det kræver ikke en udgravning, der er meget større end selve brønden. Det er bestemt en løsning, som vi entreprenører skal være opmærksomme på i stedet for det traditionelle bassin. Jeg ser et stort potentiale hos bl.a. boligforeninger, hvor både plads og anden ledningsføring i jorden ofte er et problem. Ja, og for grundejerforeninger... der er mange muligheder.” 

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.