Case

Sådan sparede energieffektive pumper dette hotel EUR 7.000 på syv måneder

Det er en win-win-situation for os, da vi ikke selv skal investere noget, men derimod tjener på det. Samtidig reducerer vi vores CO2-udledning og gør noget godt for miljøet,
Ove Jørgensen, hoteldirektør for Østergaards Hotel og regionsdirektør for Danske Hoteller.

Da Østergaards Hotel i Herning skulle renovere hotellets pumper og udstyr, gav Grundfos dem en mulighed for at øge deres energieffektivitet yderligere, forbedre gæsternes komfort og øge deres bæredygtighedsprofil, samtidig med at de opnåede betydelige besparelser. Resultatet blev, at de sparede næsten 75.000 kWh på opvarmning de første syv måneder, og den samlede besparelse i samme periode lød på næsten 50.000 kroner.

Det blev muliggjort med Grundfos Energy Earnings-modellen, hvor øget virkningsgrad og omkostningsbesparelser er med til at dække installationsomkostningerne til det renoverede anlæg via en ydelsesafhængig kontrakt. Den høje ydelse opnås med højeffektive pumper og innovative løsninger, herunder Grundfos BuildingConnect.

Østergaards Hotel har 80 værelser og henvender sig til alle slags gæster, fra konferencer og golf-ferier til almindelige hotelophold og miniferier for familier. Hotellet er medlem af Danske Hoteller, som har fokus på bæredygtighed, for eksempel ved at reducere CO2-udledningen og spare på energien på deres medlemshoteller.

GRUNDFOS ENERGY EARNINGS

For at imødekomme Østergaards Hotels ønske om at reducere energiforbruget, øge komfortniveauet på hotellet og forbedre hotellets bæredygtighedsprofil sammensatte Grundfos en samlet pakke bestående af følgende elementer:

  • Hotellet blev tilbudt finansiering i henhold til Grundfos Energy Earnings-modellen, så det ikke var nødvendigt at finde pengene til investeringen med det samme
  • Grundfos BuildingConnect blev installeret for at spare energi, øge komforten og give hotellets medarbejdere mulighed for at overvåge, regulere og optimere anlægget
  • Alt udstyr skulle udskiftes og anlægget indreguleres for at opnå højere energieffektivitet

Desuden tilbød Grundfos en ydelsesafhængig kontrakt, så hotellet ikke behøvede at foretage en stor investering med det samme. Med Grundfos Energy Earnings-modellen får kunden en gratis energirenovering af sit anlæg og skal i stedet betale investeringen tilbage ud af de realiserede energibesparelser. Efter syv år kan kunden købe anlægget for 1 krone. På den måde er det Grundfos' ansvar at levere besparelser, da de har direkte indvirkning på tilbagebetalingen.

Og her gør Grundfos BuildingConnects evne til at dokumentere, rapportere og benchmarke energiforbruget virkelig en forskel. Grundfos BuildingConnect giver et overblik over hele bygningens tilstand, og Grundfos kan dermed levere intelligente løsninger, der forbedrer ydeevnen på HVAC-anlæg. Det er en skræddersyet, men alligevel overkommelig løsning til mindre erhvervsejendomme. Når der f.eks. opstår fejl i et anlæg, og der er brug for, at kunden agerer, får kunden præsenteret viden og afhjælpningsmuligheder på en enkel og let forståelig måde.

SITUATIONEN:

Da varmespecialister fra Grundfos inspicerede varmeanlægget i pumperummene på Østergaards Hotel, fandt de ud af, at anlægget ikke var indreguleret, at der var defekte motorventiler, og at der manglede kontraventiler. Dette skyldtes til dels, at vedligeholdelse af pumperne var blevet nedprioriteret, og at de gamle cirkulationspumper var underdimensionerede.

Energi- og varmeforbruget på Østergaards Hotel bekræftede, at pumperne var ineffektive. Det gamle anlæg cirkulerede meget mere varmt vand, end der var behov for, og det gav et meget højt energi- og varmeforbrug og resulterede i lavt Delta T-syndrom, hvor det gennemsnitlige Delta T enten var for lavt eller utilstrækkeligt i køkken, ventilationsanlæg og kælder. Det betød, at ydeevnen på alle anlæggene var dårlig, og der var derfor masser af plads til forbedring.

Grundfos anbefalede en komplet renovering omfattende udskiftning af gamle ventiler med nye motorventiler styret af Grundfos BuildingConnect, et nyt varmereguleringsanlæg, nye energieffektive pumper og indregulering af anlægget. Rørene i kælderen og ventilationsanlægget skulle også isoleres bedre.

RESULTATET:

De anslåede årlige besparelser for Østergaards Hotel efter renoveringen var på 53.000 kroner, som fordeler sig således:

- Varmebesparelser på 18.000 kroner fra optimering af varmeforbrug
- Besparelser på vandtransport på 32.000 kroner fra optimering af Delta T, der reducerer behovet for varmt vand til opvarmning
- Besparelser på el på 3.000 kroner på grund af det reducerede strømbehov til drift af de energieffektive pumper

Men efter bare syv måneder udgør besparelserne allerede knap 50.000 kroner.

Den ydelsesafhængige kontrakt betyder, at kunden ikke behøver at finde pengene til investeringen på forhånd, da det er Grundfos, der foretager den indledende investering. På den måde signalerer Grundfos over for kunden, at det er muligt at opnå de lovede energibesparelser. Til gengæld forpligter kunden sig til i syv år at samarbejde om energibesparelser og til en serviceaftale, der dækker hele perioden, samt yderligere pumpesalg. Alle energibesparelser, der opnås undervejs, deles mellem parterne.

“Vi har indgået en serviceaftale, hvor Grundfos installerer anlægget, og så deler vi de årlige besparelser ligeligt mellem os i en periode på syv år. Når de syv år er gået, overtager vi anlægget, men i de syv år, serviceaftalen gælder, er det Grundfos, der afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger," forklarer Ove Jørgensen.

Kort sagt får Østergaards Hotel nyt og moderne udstyr, hvor den nyeste pumpeteknologi erstatter de gamle nedslidte pumper og maksimerer energieffektivitet og driftssikkerhed. Og Grundfos udfører forebyggende vedligeholdelse på anlægget for at optimere anlæggets driftssikkerhed og virkningsgrad.

Endelig kan Østergaards Hotel med de nye cirkulationspumper og Grundfos BuildingConnect til opvarmning nemt dokumentere besparelserne, og det styrker hotellets bæredygtighedsprofil. Østergaards Hotel sparede næsten 75.000 kWh på opvarmning i de første syv måneder, svarende til det årlige forbrug i fire danske husstande.

“I Danske Hoteller har vi 23 hoteller, og jeg tror, at vi i 90 % af tilfældene vil kunne opnå enorme besparelser i samarbejde med Grundfos. Det er meget vigtigt for os, da vi har stort fokus på vores CSR-politik. Vi gør meget for at finde besparelser på opvarmning," slutter Ove Jørgensen.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.