Case

Skybrud øger efterspørgslen på Grundfos-løsninger

De senere års klimaudfordringer med skybrud, stormflod, vandløbsstigning og øget grundvandsstand sætter afløbssystemerne under pres. Grundfos Hybrid Bypass-pumpebrønd er seneste skud på stammen om energieffektiv tilbageløbssikring.

”Det er alle pengene værd”. Sådan omtaler Bjarne Matz, tekniker på Lergravsparkens Skole, den nye Hybrid Bypass-pumpebrønd, der blev installeret for at sikre skolen mod store mængder regn.  

”Før oplevede vi i kælderen store oversvømmelser, der nåede helt op til vindueskarmene. Det var et stort problem, der krævede mange ressourcer at gøre i stand efterfølgende”, forklarer Bjarne Matz, der har haft ansvar for indkøb af den nye pumpebrønd. I dag ser han problemet som løst.

 ”Vi er meget tilfredse med løsningen. Vi har ikke haft oversvømmelser siden, så jeg er ikke i tvivl om, at det var det rigtige valg.”

Kunderne efterspørger klimasikring
Lergravsparkens Skole er ikke alene om at investere i en Hybrid Bypass-pumpebrønd. Ifølge Børge Holst Hansen, der arbejder hos Grundfos som projekt- og klimatilpasningsansvarlig med særligt fokus på VA-entreprenørdelen af bygge-, anlæg og infrastrukturmarkedet, er efterspørgslen på klimasikringsløsninger steget markant.

 ”Vi ser, hvordan øgede regnmængder, vandløbs- og havvandsstigninger, stormfloder og stigende grundvandsstand gør, at kunderne målrettet går efter Grundfos-løsninger til klimasikring. Det kan være alt lige fra den mindste KP-drænpumpe til de store KPL-pumper, og nu også Hybrid Bypass-brønden. Hybrid Bypass-brønden er populær, fordi den har flere funktioner. I det daglige fungerer den som en helt almindelig gravitations-gennemløbsbrønd. Men ved ekstreme situationer med tilbageløb, som fx skybrud og/eller stormflod, aktiveres en ventil, der lukker for rørføringen, så der ikke kommer vand tilbage og ind i bygningen”, forklarer Børge Holst Hansen. 

I praksis betyder det, at selv om ventilen lukker for rørføringen, kan afløbsvandet fra bygningen stadig løbe oven ud af brøndens T-gennemløbsrør, ned i pumpesumpen, hvor fra vandet pumpes ud bag om den lukkede tilbageløbsventil.    

En energivenlig løsning
Det er ikke kun pumpebrøndens hybrid-funktion, der vækker interesse hos kunderne. Også brøndens lave energiforbrug gør løsningen attraktiv. I overensstemmelse med nye skærpede markedskrav forbruger brønden kun energi, når det er absolut nødvendigt.  ”Man behøver kun at pumpe i opstemningssituationer. Resten af tiden kan vandet løbe af sig selv ud af bygningerne – uden brug af energi og C02-udledning”, siger Børge Holst Hansen. 

Det er kun kort tid siden, at store dele af Danmark igen blev ramt af skybrud og hver gang himlen åbner sig, kaster det nye projekter af sig for Grundfos. ”Vi oplever især interesse fra nybyggerier placeret tæt på havnefronte, indkøbscentre, kontorbygninger og lavtliggende ældre boligblokke. Men klimaforandringerne er naturligvis generelt en stor udfordring for vores afløbssystemer. Her er Hybrid Bypass-løsningen vejen frem, hvis man både vil have en grøn, energioptimeret og tilbageløbssikret installation”, slutter Børge Holst Hansen.

 

 

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.