Case

Tjek af cirkulationspumper bidrager til grøn omstilling i Aalborg Kommune

Alle varme- og brugsvandspumper på 56 skoler i Aalborg tjekkes. Et app-baseret system fra Grundfos giver et klart billede af, hvilke gamle, energiforbrugende pumper det kan betale sig at udskifte. Resultatet er et flot bidrag til kommunens bæredygtighedsmål, hvor det også  tæller, at 98% af råmaterialerne i de gamle pumper genanvendes.

”Det er lavthængende frugter, og det er enormt nemt for os.” Sådan beskriver energitekniker Kim Vestergaard Vistisen fra Aalborg Kommune det grønne projekt, han er fadder til, og som foreløbig omfatter gennemgang af alle cirkulationspumper på kommunens 56 skoler. Selv om gennemgangen ikke er færdig og regnestykket gjort helt op, er han ikke i tvivl om, at pumperne i byens børnehaver og plejeinstitutioner bliver de næste, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Efter en gennemgang af to tredjedele af skolerne viser opgørelsen, at energiforbruget her er reduceret med mere end 34.300 kWh og miljøet er årligt sparet for over 7,1 tons CO2.

”Vi har koncentreret os om at tjekke de kommunale bygninger, hvor der er et stort forbrug af energi døgnet rundt hele året. Her er gamle pumper ofte en overset energisluger, hvor en udskiftning til nye energibesparende typer tjener sig hjem på ganske få år,” fortæller Kim Vestergaard Vistisen, der har gennemført de mange pumpetjek med hjælp fra de enkelte skolers tekniske serviceledere og salgsingeniør Uffe Lund fra Grundfos. 

Data samles i en app
”Vi samlede skolernes tekniske personale til en snak om hele projektet før start, og det har givet et stort engagement i opgaven,” fortæller Uffe Lund, der sammen med skolernes teknikere har sørget for registrering af hver enkelt pumpe i den app, Grundfos har udviklet til formålet. Alle data om pumpernes alder, størrelse og eventuelle udfordringer i den aktuelle placering samles i overskuelige skemaer, som giver Kim Vestergaard Vistisen dokumentation for potentielle CO2- og energibespareler samt tilbagebetalingstid.  

Automatik bidrager yderligere til den grønne omstilling
I mindre installationer skiftes der til nye ALPHA2-pumper og i større anlæg til MAGNA3.  MAGNA3 er i stand til at kommunikere med CTS-anlæg, og det tester Kim Vestergaard Vistisen i øjeblikket som et led i kommunens avancerede CTS-strategi. ”Målet er, at vi døgnet rundt kan overvåge automatikken i alle kommunens 849 bygninger fra vores central i Danmarksgade. Her er vi i stand til at følge fx alle temperaturer i det enkelte varmtvandsanlæg både for brugsvand og fjernvarme, og vi får alarmer og kan se, hvad der er galt, så vi kan reagere før brugerne opdager noget. Vi kan også ændre indstillingerne på den enkelte pumpe og lave overordnede programmer, som fx regulerer varmen på skolerne i ferierne. Og her er MAGNA3 en god medspiller.”  

En opgave for lokale installatører
På baggrund af anbefalingerne til udskiftning af pumper, indbyder Aalborg Kommune typisk tre lokale installatører til at byde på entreprisen på den enkelte skole. ”Vi vælger lokale installatører, fordi nærhed betyder meget for os. Det er ofte installatører, der kender bygningerne og skolens tekniske personale i forvejen, og projektet er et godt signal til både elever og forældre om, at ansvarligt energiforbrug er en del af den grønne omstilling,” siger den aalborgensiske energitekniker, der også vælger installatører, som kan se idéen i Grundfos Take Back.

Gamle pumper genanvendes
Med Grundfos Take Back går den danske pumpeproducent et stort skridt videre end de verdensmål 6 og 13, man allerede har sat øverst på dagsordenen. Kim Vestergaard Vistisen fortæller: ”Grundfos Take Back er et dybt sympatisk projekt, hvor installatøren indsamler de gamle pumper, som via landets VVS-grossister sendes til Flex-afdelingen hos Grundfos i Bjerringbro. Her sørger medarbejdere med nedsat arbejdsevne for, at imponerende 98% af pumpens råmaterialer bliver genanvendt til gavn for miljøet i en meningsfyldt arbejdsdag, der tager hensyn til den enkelte. Det harmonerer rigtig godt med de holdninger og det menneskesyn, der også ligger til grund for Aalborg Kommunes grønne omstilling.”

En omstilling, der også snart omfatter cirkulationspumperne i kommunens 250 børnehaver og institutioner. Så er der kun 543 kommunale bygninger tilbage…  

Yderligere oplysninger:

Aalborg Kommune
Kim Vestergaard Vistisen
Energitekniker
25  20 40 56
kivv@aalborg.dk

Grundfos DK A/S
Uffe Lund
Salgsingeniør
23 82 67 13
ulund@grundfos.com

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.